TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 8 - 2023

DOI: https://doi.org/10.56535/jmpm.v48

Ngày xuất bản: 27/10/2023

Số đầy đủ

Bài báo

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIẾN THỂ GEN Ở NGƯỜI BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO
Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hướng, Võ Hồng Khôi, Nguyễn Thị Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 5-15
THIẾT LẬP QUY TRÌNH TINH SẠCH VÀ NUÔI CẤY TĂNG SINH KHỐI TẾ BÀO GIẾT TỰ NHIÊN PHÂN LẬP TỪ MÁU NGOẠI VI BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT
Nguyễn Trọng Phúc, Phùng Thế Hải, Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Trung Kiên, Lê Việt, Đỗ Anh Tuấn, Lê Văn Đông, Đỗ Khắc Đại
PDF Trích dẫn
Trang: 16-25
ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT ĐIỆN DI HUYẾT SẮC TỐ TRONG SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN THALASSEMIA
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Bá Tùng, Trần Danh Cường, Nguyễn Ngọc Sơn, Phạm Quang Anh, Nguyễn Thị Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 26-36
MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHẢ NĂNG Y TẾ CƠ SỞ VÀ LÂM SÀNG VỚI THỜI GIAN ĐẾN VIỆN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO
Đỗ Đức Thuần, Vũ Mai Quỳnh, Phạm Ngọc Thảo
PDF Trích dẫn
Trang: 37-44
CA LÂM SÀNG SỐT THẦN KINH SAU CHẤN THƯƠNG TUỶ SỐNG
Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Thành Bắc, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Quang Huy, Phạm Văn Công, Lê Đăng Mạnh, Trần Văn Tùng, Nguyễn Đắc Khôi, Nguyễn Thị Kiều Diễm
PDF Trích dẫn
Trang: 45-50
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ BỆNH PHỔI MẠN TÍNH BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH PHÚ THỌ
Lê Hữu Kiên, Nguyễn Quang Ân, Phạm Kim Liên
PDF Trích dẫn
Trang: 51-61
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI)
Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hồng Quyên, Lê Quang Đạo, Lưu Anh Thơ, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Sỹ Tuấn, Bùi Thị Thu Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 62-71
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TỤY CẤP Ở BỆNH NHÂN TĂNG TRIGLYCERIDE
Hồ Chí Thanh, Inkhamphanh Bounthong, Nguyễn Huy Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 72-81
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GHI NHỚ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH
Kiều Văn Khương, Nguyễn Văn Đức, Đặng Phúc Đức
PDF Trích dẫn
Trang: 82-90
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19
Phạm Ngọc Thảo, Đỗ Đức Thuần, Cao Hồng Duyên, Lê Thị Vân Trang, Trần Thị Phương Loan, Kiều Văn Khương
PDF Trích dẫn
Trang: 91-98
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022
Nguyễn Minh An
PDF Trích dẫn
Trang: 99-109
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA NỒNG ĐỘ GFAP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG
Nguyễn Quang Huy, Đỗ Ngọc Sơn, Nguyễn Trung Kiên
PDF Trích dẫn
Trang: 110-119
CORRELATION BETWEEN INTRAHEPATIC cccDNA AND SERUM HBV pgRNA IN TREATMENT-NAÏVE CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS
Do Thi Le Quyen, Ho Huu Tho, Nguyen Dinh Ung, Hoang Tien Tuyen
PDF Trích dẫn
Trang: 120-130
PREDICTION OF FUNCTIONAL OUTCOMES IN SUPRATENTORIAL INTRACEREBRAL HEMORRHAGE PATIENTS TREATED WITH STEREOTACTIC COMPUTED TOMOGRAPHIC-GUIDED ASPIRATION AND RECOMBINANT TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR
Dang Hoai Lan, Nguyen Trong Yen, Vu Van Hoe, Nguyen Thanh Bac
PDF Trích dẫn
Trang: 131-141
THE POST-OPERATIVE ANALGESIC EFFECTIVENESS OF A NEFOPAM AND FENTANYL MIXTURE IN PATIENTS UNDERGOING SPINAL FUSION SURGERY
Nguyen Duy Anh, Tran Hoai Nam, Nguyen Ngoc Thach, Tran Van Khuong, Trinh The Nam, Vu Anh Dung
PDF Trích dẫn
Trang: 142-153