CA LÂM SÀNG SỐT THẦN KINH SAU CHẤN THƯƠNG TUỶ SỐNG

Nguyễn Thanh Nga1,, Nguyễn Thành Bắc1, Nguyễn Trung Kiên1, Nguyễn Quang Huy1, Phạm Văn Công1, Lê Đăng Mạnh1, Trần Văn Tùng1, Nguyễn Đắc Khôi1, Nguyễn Thị Kiều Diễm1
1 Bệnh viện Quân y 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Sốt thần kinh là tình trạng hiếm gặp và có thể gây tử vong ở bệnh nhân (BN) chấn thương tủy sống. BN thường không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường và được chẩn đoán sốt thần kinh sau khi đã loại trừ các nguyên nhân gây sốt khác. Tình trạng này được hiểu là do rối loạn chức năng thần kinh tự động dẫn đến suy giảm chức năng điều nhiệt. Chúng tôi báo cáo ca lâm sàng: BN nam 42 tuổi bị sốt 41°C trong 4 ngày sau chấn thương tủy sống liên quan đến các phân đoạn C5-C6. Sốt không đáp ứng với paracetamol. Sau khi loại trừ cả nguyên nhân gây sốt nhiễm trùng và không nhiễm trùng, tăng thân nhiệt được cho là do sốt thần kinh. BN tiếp tục sốt cao, tiến triển tiêu cơ vân, suy chức năng đa tạng và tử vong sau 3 tuần. Thông qua trường hợp này, chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận thức được sự khác biệt của sốt thần kinh với các trường hợp sốt cao khác sau chấn thương tủy sống, để chẩn đoán và có thái độ xử trí sốt phù hợp, giúp cải thiện tiên lượng BN.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sibel Unsal-Delialioglu, Kurtulus Kaya, Sule Sahin-Onat. fever during rehabilitation in patients with traum. 2009.
2. Agrawal A, Timothy J, Thapa A. Neurogenic fever. Singapore Med J. 2007.
3. Katherine E Savage, Christina V Oleson, Gregory D Schroeder. Neurogenic fever after acute traumatic spinal cord injury. A Qualitative Systematic Review. 2016.
4. Andrei V Krassioukov, Ann-Katrin Karlsson, Jill M. Wecht. Assessment of autonomic dysfunction following spinal cord injury: Rationale for additions to International Standards for Neurological Assessment. Journal of Rehabilitation Research & Development. 2007.
5. Fatma Ülger, Mehtap Pehlivanlar Küçük, Çag˘atay Erman Öztürk. Non-infectious fever after acute spinal cord injury in the intensive care unit. 2019.
6. Sheena Ali, Duraisamy Ganesan, Varun Sundaramoorthy. Quad fever in a case of cervical cord injury: A rare case report. 2022.
7. Watson CCL, Shaikh D, DiGiacomo JC. Unraveling quad fever: Severe hyperthermia after traumatic cervical spinal cord injury. 2022.
8. Jonas P DeMuro. Extreme hyperpyrexia with cervical spinal cord injury: Survival using an external pad based hypothermia protocol. 2013.