CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP: PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP: PGS. TS. Nghiêm Đức Thuận

TỔNG BIÊN TẬP: GS. TS. Trần Viết Tiến

ỦY VIÊN

PGS.TS. Trần Ngọc Tuấn                    Học viện Quân y
PGS.TS. Nguyễn Văn Nam                 Học viện Quân y
GS.TS. Nguyễn Như Lâm                   Học viện Quân y
PGS.TS. Vũ Nhất Định                        Học viện Quân y
PGS.TS. Tạ Bá Thắng                          Học viện Quân y
PGS.TS. Lương Công Thức                 Học viện Quân y
PGS.TS. Vũ Quang Vinh                     Học viện Quân y
GS.TS. Nguyễn Duy Bắc                     Học viện Quân y
GS.TS. Nguyễn Văn Ba                       Học viện Quân y
GS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn                   Học viện Quân y
PGS.TS. Trịnh Thế Sơn                        Học viện Quân y
PGS.TS. Trịnh Nam Trung                   Học viện Quân y
TS. Phạm Thế Tài                                Học viện Quân y
PGS.TS. Nguyễn Đình Ngân               Học viện Quân y
PGS.TS. Hoàng Hải                             Học viện Quân y
TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai                  Học viện Quân y
GS.TS. Nguyễn Trường Giang            Cục Quân y
PGS.TS. Lê Văn Đông                         Cục Quân y
TS. Trần Quốc Việt                             Bệnh viện Quân y 175
PGS.TS. Trương Đình Cẩm                 Bệnh viện Quân y 175
TS. Nguyễn Việt Cường                     Bệnh viện Quân y 175
TS. Bùi Đức Thành                             Bệnh viện Quân y 175
TS. Trịnh Văn Thảo                             Bệnh viện Quân y 175
TS. Đào Tiến Mạnh                            Bệnh viện Quân y 175
TS. Đào Đức Tiến                               Bệnh viện Quân y 175
TS. Lê Hồng Phú                                Viện Y học cổ truyền Quân đội
TS. Lưu Trường Thanh Hưng              Viện Y học cổ truyền Quân đội
TS. Nguyễn Văn Quốc                        Viện Y học cổ truyền Quân đội

THƯ KÝ KHOA HỌC: PGS. TS. Đỗ Như Bình

THƯ KÝ TÒA SOẠN: TS. Nguyễn Thị Hoài

TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP 

Địa chỉ: Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 069.566.520

Email: tcydhqs@vmmu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số 594/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 16 - 12 - 2022

In tại Xưởng in Học viện Quân y