ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TỤY CẤP Ở BỆNH NHÂN TĂNG TRIGLYCERIDE

Hồ Chí Thanh1,, Inkhamphanh Bounthong2,3, Nguyễn Huy Thông1
1 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
2 Cao học khóa 30 Ngoại tiêu hóa, Học viện Quân y
3 Bệnh xá Sư đoàn 3, Quân đội Nhân dân Lào

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân (BN) viêm tụy cấp (VTC) có tăng triglyceride (TG). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang trên 72 BN viêm tụy cấp có tăng TG tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 01/2021 - 5/2023. Quy trình khám, chẩn đoán và điều trị được thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Hội phẫu thuật cấp cứu thế giới (WSES) năm 2019. Kết quả: Tuổi trung bình là 42,8 ± 10,84, tỷ lệ nam giới là chủ yếu (80,6%), nghề nghiệp công chức là 47,2%; đau bụng chiếm 97,2%, buồn nôn chiếm 76,4%, lạm dụng rượu là 62,5%. Amylase máu trung bình là 675,1 ± 191,72 U/L, TG máu trung bình là 19,54 ± 16,54 mmol/L. VTC mức độ nặng là 22,2%, nồng độ TG máu không liên quan đến mức độ bệnh với p > 0,05. Kết luận: VTC tăng TG thường gặp ở nam giới, tiền sử lạm dụng rượu. Triệu chứng lâm sàng hầu hết gặp đau bụng, nôn, bụng trướng, khó thở. Nồng độ TG không liên quan đến mức độ bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Peery AF, Crockett SD, Murphy C. et al. Burden and cost of gastrointestinal, liver, and pancreatic diseases in the United States: Update 2021. Gastroenterology. 2022; 162(2): 621-644.
2. Nguyễn Khánh Trạch và Trần Ngọc Ân. Viêm tụy cấp, Bệnh học nội khoa - Dành cho đối tượng sau đại học. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 2004.
3. Zhu Y, Pan X, Zeng H, et al. A Study on the etiology, severity, and mortality of 3260 patients with acute pancreatitis according to the revised atlanta classification in jiangxi china over an 8-year period. Pancreas. 2017, 46(4):504-509.
4. Fortson MR, Freedman SN and Webster PD 3rd. Clinical assessment of hyperlipidemic pancreatitis. Am J Gastroenterol. 1995; 90(12):2134-9.
5. Yadav D, and Pitchumoni CS. Issues in hyperlipidemic pancreatitis. J Clin Gastroenterol. 2003, 36(1):54-62.
6. Nguyễn Gia Bình. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị viêm tụy cấp tăng triglyceride. Bệnh viện Bạch Mai. Bộ Y tế. 2013.
7. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis-2012: Revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013, 62(1):102-111.
8. Leppäniemi A, Tolonen M, Tarasconi A, et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. World J Emerg Surg. 2019:14-27.
9. James TW, and Crockett SD. Management of acute pancreatitis in the first 72 hours. Curr Opin Gastroenterol. 2018; 34(5):330-335.
10. Lee SH, and Park JM. Hypertriglyceridemia is a risk factor for fever in early acute non-biliary pancreatitis. 2021; 78(6):337-343.
11. Yang AL, and McNabb-Baltar J. Hypertriglyceridemia and acute pancreatitis. Pancreatology. 2020; 20(5):795-800.
12. Sun Y, and Jin J. Risk factors for recurrent pancreatitis after first episode of acute pancreatitis. 2022; 15:1319-1328.