Quy trình xuất bản tại tạp chí Y Dược học Quân sự gồm các bước sau:
1. Nhận bài: bản thảo bài báo được tác giả nộp qua hệ thống quản lý xuất bản trực tuyến tại địa chỉ https://jmpm.vn/index.php/jmpm/about/submissions
2. Kiểm tra tính hợp lệ
- Thư ký tòa soạn sẽ kiểm tra, sàng lọc các bài nhằm đảm bảo các quy định của tạp chí về phạm vi, chủ đề, định dạng/cấu trúc, đạo văn/tự đạo văn, mâu thuẫn về quyền lợi và đạo đức nghiên cứu.
- Thông báo về tình trạng của bài báo:
+ Bài báo không được chấp nhận
+ Bài báo cần chỉnh sửa trước khi gửi phản biện
+ Bài báo sẽ được gửi đi phản biện
3. Phản biện
- Tổng biên tập sẽ xác định các chuyên gia phù hợp tham gia phản biện cho mỗi bài báo
- Thư ký tòa soạn gửi thư tới các chuyên gia mời phản biện bản thảo bài báo.
- Thư ký tòa soạn gửi bản thảo bài báo và biểu mẫu nhận xét bản thảo bài báo cho các chuyên gia đồng ý phản biện
Mỗi bản thảo bài báo được gửi cho 02 chuyên gia phản biện độc lập (sau khi đã xóa thông tin về tác giả). Nội dung của bản thảo bài báo được giữ bí mật, các phản biện không chia sẻ các thông tin về bản thảo bài báo với bất cứ ai mà không có sự cho phép trước của Tổng biên tập.
- Chuyên gia phản biện sẽ gửi lại cho Tạp chí bản nhận xét trong vòng 2 tuần sau khi tiếp nhận (qua tài khoản phản biện đã được Tạp chí cung cấp).
Kết luận về bản thảo theo 1 trong các tình huống:
+ Đồng ý cho đăng, không cần chỉnh sửa;
+ Đồng ý cho đăng, cần chỉnh sửa, phản biện lại;
+ Đồng ý cho đăng, cần chỉnh sửa, không cần phản biện lại;
+ Không đồng ý cho đăng.
4. Xử lý kết quả phản biện
a. Bài báo được hai phản biện đồng ý
- Thư ký tòa soạn thông báo với tác giả về ý kiến của phản biện (ẩn danh).
- Tác giả chỉnh sửa bản thảo bài báo dựa trên góp ý của 2 phản biện và gửi lại bản thảo đã chỉnh sửa và ý kiến phản hồi ý kiến phản biện cho thư ký trong vòng 1 tuần
- Trong trường hợp tác giả chưa đồng thuận với ý kiến của phản biện thì thư ký báo cáo Tổng biên tập quyết định.
b. Bài báo được một phản biện đồng ý, một phản biện không đồng ý
- Thư ký tòa soạn thông báo đến tác giả về ý kiến của 2 phản biện và gửi bài báo đến phản biện thứ 3 (đảm bảo việc ẩn danh). Nếu bài báo được phản biện thứ 3 đồng ý đăng thì tiến hành quy trình như bài báo được hai phản biện đồng ý.
- Trong trường hợp có các ý kiến khác nhau của các phản biện thì Thư ký tòa soạn báo cáo Tổng biên tập quyết định.
c. Bài báo có 2 phản biện không đồng ý
Thư ký tòa soạn thông báo kết quả phản biện cho tác giả và bài báo không được xem xét xuất bản.
5. Biên tập
- Bài báo đã được các phản biện đồng ý và tác giả hoàn thành việc chỉnh sửa được biên tập kỹ thuật và xếp số. Việc xếp số thực hiện theo nguyên tắc: Theo trình tự thời gian bài báo được nhận đăng; Theo các nhóm chủ đề, nội dung, loại bài báo.
- Thư ký biên tập tập hợp bài/ảnh chuyển cho bộ phận thiết kế/người dàn trang.
- Người thiết kế/người dàn trang sẽ gửi bản bông cho thư ký biên tập rà soát, chỉnh sửa lỗi về văn phong, ngữ pháp...
- Thư ký tòa soạn trình Tổng Biên tập duyệt bản cuối để phê duyệt trước khi xuất bản.
6. Xuất bản
- Bản duyệt cuối sau khi thông qua Tổng Biên tập sẽ được chuyển cho xưởng in và công bố trực tuyến trên website Tạp chí trước ngày 29 các tháng 1,2,3,4,6,8,9,10,12.
- Mỗi số Tạp chí in 20 cuốn, mỗi cuốn khoảng 200 trang.
- Tạp chí được phát hành định kỳ 09 số/năm (bao gồm số tiếng việt và số tiếng anh).