ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GHI NHỚ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH

Kiều Văn Khương1,, Nguyễn Văn Đức2, Đặng Phúc Đức2
1 Trung tâm Hồi sức Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Quân y 103
2 Bộ môn Thần kinh, Bệnh viện Quân y 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá khả năng ghi nhớ của người chăm sóc chính (NCSC) về bệnh đột quỵ não sau 3 tháng tuyên truyền. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp, theo dõi dọc, so sánh trên 369 NCSC tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 4/2021 - 12/2021. Kết quả: Nhận thức đúng về thời gian vàng (4,5 giờ) cấp cứu bệnh nhân đột quỵ tăng từ 25,7% lên 73,7%, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Tỷ lệ NCSC nhận biết cần đi khám sau các cơn thiếu máu não thoáng qua để ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ tăng từ 23% lên 69,6%. Số NCSC nhận thức được cần điều trị đột quỵ não (ĐQN) càng sớm càng tốt tăng từ 53,1% lên 84,6%, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết luận: Kết quả đánh giá sau 3 tháng có cải thiện rõ rệt ở các nội dung phải biết, cần biết và nên biết so với trước tuyên truyền về bệnh ĐQN.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Carroll, C., Hobart, J., Fox, C., Teare, L., & Gibson, J.. Stroke in Devon: Knowledge was good, but action was poor. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2004; 75(4):567-571.
2. Kleindorfer, D. O., Towfighi, A., Chaturvedi, S., Cockroft, K. M., Gutierrez, J., Lombardi-Hill, D., . . . Leira, E. C.. 2021 guideline for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: A guideline from the American Heart Association/American stroke association. Stroke. 2021; 52(7):e364-e467.
3. Nguyễn Văn Lệ. Thực trạng và các yếu tố liên quan đến công tác chăm sóc phục hồi chức năng tại nhà cho người bệnh tai biến mạch máu não đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2014. Đại học Y tế Công cộng Hà Nội. 2012.
4. Liu, X., Weng, Y., Liu, R., & Zhao, J.. Significant stroke knowledge deficiencies in community physician improved with stroke 120. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2019; 28(12):104323.
5. Stroebele, N., Mueller-Riemenschneider, F., Nolte, C. H., Mueller-Nordhorn, J., Bockelbrink, A., & Willich, S. N. J. I. J. o. S.. Knowledge of risk factors, and warning signs of stroke: A systematic review from a gender perspective. 2011; 6(1):60-66.
6. Nguyễn Văn Thắng, Lê Thị Tài, Nguyễn Thị Bình Vương. Thay đổi hiểu biết và thực hành về dự phòng đột quỵ não của người cao tuổi tại xã Trường Yên và Lam Điền huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Y học Thực Hành. 09/2010:54-58.
7. Võ Ngọc Dũng. Nhu cầu và thực trạng phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại nhà trên địa bàn xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2010. Trường Đại học Y tế Công cộng. 2010.