MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI)

Nguyễn Thị Thanh Hải1,, Nguyễn Thị Hồng Quyên2, Lê Quang Đạo1, Lưu Anh Thơ1, Phạm Văn Hùng1, Nguyễn Sỹ Tuấn1, Bùi Thị Thu Trang1
1 Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4, Nam Sudan
2 Bệnh viện Dã chiến cấp 1 Việt Nam, Abyei

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả điều trị bệnh sốt rét tại Bệnh viện Dã chiến cấp 1 Việt Nam thuộc phái bộ UNISFA (Abyei), đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét tại Abyei. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 66 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán sốt rét điều trị tại Bệnh viện Dã chiến cấp 1 Việt Nam từ tháng 5/2022 - 6/2023. Kết quả: BN là nam giới chiếm đa số (90,9%), nhóm 20 - 35 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (53,0%). Có 56 BN (84,8%) không uống thuốc dự phòng sốt rét. Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) không phải nhân viên y tế có tỷ lệ mắc sốt rét cao nhất với 45 BN (68,2%). Mùa dịch sốt rét diễn ra vào từ tháng 4 - 10 trong năm, đỉnh dịch vào tháng 6 với 28 BN (42,4%). Cơn sốt rét điển hình gặp ở 34 BN (51,5%). Xét nghiệm nhanh phát hiện ký sinh trùng sốt rét: 52 BN (78,8%) dương tính với Plasmodium falciparum, 14 BN (21,2%) dương tính với Plasmodium vivax. Kết quả điều trị: có 59 BN ổn định, 07 ca chuyển tuyến trên. Kết luận: Chẩn đoán sốt rét tại Abyei dựa vào tiền sử, dịch tễ, lâm sàng và xét nghiệm nhanh. Phần lớn các ca bệnh đáp ứng tốt với điều trị. Cần thực hiện tốt các biện pháp dự phòng sốt rét tại đơn vị, đồng thời trang bị đầy đủ, kịp thời thuốc điều trị sốt rét và dự phòng sốt rét đối với Bệnh viện Dã chiến cấp 1 Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Eyobo M. B., Awur A. C., Wani G. và CS. Malaria indicator survey 2009, South Sudan: Baseline results at household level. Malaria Journal. 2014:13-45.
2. Cornelio C. O., Seriano O. F. Malaria in South Sudan 1: Introduction and pathophysiology. Southern Sudan Medical Journal. 2011; 4(1):7-9.
3. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sốt rét. 2020.
4. DHMOSH - Clinical governance unit. Malaria clinical pathway for UN medical clinics. 2022.
5. Nguyễn Hoàng Phương, Mai Đình Thanh, Hoàng Thanh Toàn và CS. Đặc điểm lâm sàng và dịch tễ 92 BN sốt rét điều trị tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam Bentiu, Nam Sudan 2022. Tạp chí Y học Quân sự. 2022; 357:32-26.
6. Pasqualae H. A. Malaria prevention strategies in South Sudan. South Sudan Medical Journal. 2020; 13(5):187-190.
7. Mukhtar A.Y.A., Munyakazi J. B., Ouifki R. Assessing the role of climate factor on malaria transmission dynamics in South Sudan. Math Biosci. 2019; 310:13-23.
8. Bech-Johnson L. M., Nelson W. A., Paaijmans K. P. và CS. The effect of temperature on Anopheles mosquito population dynamics and the potential for malaria transmission. PloS ONE. 2013; 8(11):79276.