TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 1 - 2024

DOI: https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1

Ngày xuất bản: 22/01/2024

Số đầy đủ

Bài báo

NGHIÊN CỨU IN SILICO CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA VERNONIA AMYGDALINA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2
Nguyễn Thụy Việt Phương, Hồ Ngọc Khánh Phương
PDF Trích dẫn
Trang: 5-16
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ CỦA CHỈ SỐ NLR, PLR TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN BIỂU MÔ VẢY
Phạm Ngọc Điệp, Đặng Quang Vinh, Phạm Khánh Hưng, Cao Hồng Phúc, Nghiêm Thị Minh Châu
PDF Trích dẫn
Trang: 17-25
TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA 4 TÝP VI RÚT DENGUE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM
Phạm Hùng Tiến, Hoàng Xuân Cường, Võ Thị Bích Thủy , Trịnh Thế Sơn, Đỗ Như Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 26-35
GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU KÍCH THƯỚC, ĐỘ SÂU VÀ TÍN HIỆU TRÊN CHUỖI XUNG T2W CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT KHỐI U PHẦN MỀM LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH
Nguyễn Thị Tâm, Hoàng Mai Anh, Nguyễn Khắc Hưng, Phạm Thị Thùy Linh, Đỗ Mạnh Hà, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Duy Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 36-45
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG CÓ GÃY XƯƠNG ĐÙI
Nguyễn Trung Kiên , Nguyễn Quang Huy, Trần Quốc Việt, Lê Đăng Mạnh , Nguyễn Đắc Khôi, Phạm Văn Công
PDF Trích dẫn
Trang: 46-56
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY THẦN KINH TẠNG TRONG ĐAU BỤNG TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K
Nguyễn Quốc Đạt, Bùi Văn Giang, Tống Ngọc Tiến
PDF Trích dẫn
Trang: 57-66
HIỆU QUẢ VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỚT RƯỢU VANG BẰNG LASER NHUỘM XUNG 595nm TRÊN BỆNH NHÂN VIỆT NAM
Hoàng Thanh Tuấn, Lưu Tuấn Phong, Đoàn Vũ Quốc Hạnh, Vũ Thị Dạ Thảo
PDF Trích dẫn
Trang: 67-82
NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG GAN TRONG BỆNH SAY NÓNG THỰC NGHIỆM
Cao Hồng Phúc, Vũ Quang Phong, Đỗ Thanh Hòa, Đỗ Văn Tố, Nguyễn Thanh Khương, Bùi Hoàng Hải, Đỗ Thái San, Đặng Thùy Phượng
PDF Trích dẫn
Trang: 83-94
TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG DO SÁN LÁ PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP Ở TRẺ EM TẠI VIỆT NAM
Đào Thị Nguyệt, Lê Đình Công, Cao Vũ Hùng, Đỗ Thanh Hương
PDF Trích dẫn
Trang: 95-103
BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY
Vũ Minh Đức, Mai Trọng Tường, Trương Văn Tài
PDF Trích dẫn
Trang: 104-118
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT HỚT NIÊM MẠC QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN 19-8, BỘ CÔNG AN
Nguyễn Việt Dũng, Cao Hồng Phúc, Dương Hồng Thái
PDF Trích dẫn
Trang: 119-127
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN CÓ ỨNG DỤNG INDOCYANINE GREEN TRONG ĐÁNH GIÁ TƯỚI MÁU ỐNG DẠ DÀY: KINH NGHIỆM 38 TRƯỜNG HỢP
Nguyễn Văn Tiệp, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 128-142
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG CẮT, ĐỐT NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN
Nguyễn Minh An
PDF Trích dẫn
Trang: 143-152