TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA 4 TÝP VI RÚT DENGUE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phạm Hùng Tiến1,2, Hoàng Xuân Cường3, Võ Thị Bích Thủy 4, Trịnh Thế Sơn3, Đỗ Như Bình3,
1 Trường Đại học Y tế Công cộng
2 Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương
3 Học viện Quân y
4 Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Tạo dòng tế bào lai tiết kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên NS1 cho 4 týp của vi rút Dengue trên dòng chuột nhắt trắng BALB/c thuần chủng. Phương pháp nghiên cứu: Gây miễn dịch cho chuột BALB/c bằng kháng nguyên tái tổ hợp NS1 gộp 4 chủng; thu tế bào lympho B và dung hợp với tế bào Myeloma Sp2/0 để tạo dòng tế bào lai hybridoma có khả năng sinh kháng thể đơn dòng kháng NS1. Sàng lọc dòng tế bào lai dương tính bằng phản ứng ELISA. Kết quả: Nồng độ kháng nguyên NS1 tiêm cho chuột là 100 µg/mL trong dung dịch PBS 1x vô trùng, trộn với tá dược FCA và FIA theo thể tích 1:1. Dung hợp tế bào lympho B và tế bào Myeloma Sp2/0 theo tỷ lệ 1:5, nuôi cấy trong môi trường HAT và HT. Tỷ lệ tế bào lai phát triển sau 3 ngày chiếm từ 91,15% - 92,92%. Bằng phản ứng ELISA, lựa chọn được 2 dòng tế bào lai 1A2 và 2A1 có giá trị OD (Optical Density - mật độ quang học) cao nhất là 1,0324 và 1,3765. Kết luận: Tạo thành công 2 dòng tế bào lai 1A2 và 2A1 sinh kháng thể đơn dòng đặc hiệu với kháng nguyên tái tổ hợp NS1 gộp 4 chủng vi rút Dengue.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Fisher R, Lustig Y, Sklan EH, Schwartz E. The role of NS1 protein in the diagnosis of flavivirus infections. In Viruses. 2023; 15(2). MDPI. DOI: https://doi.org/10.3390/v15020572.
2. Muller DA, Young PR. The flavivirus NS1 protein: Molecular and structural biology, immunology, role in pathogenesis and application as a diagnostic biomarker. Antiviral Research. 2013; 98(2):192-208. DOI: https://doi.org/10.1016/J.ANTIVIRAL.2013.03.008.
3. Tayal A, Kabra SK, Lodha R. Management of dengue: An updated review. Indian J Pediatr. 2023; 90(2):168-177. DOI: 10.1007/s12098-022-04394-8. Epub 2022 Dec 27. PMID: 36574088; PMCID: PMC9793358.
4. G Köhler, C Milstein. Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Nature. 1975; 256:495-497.
5. Mitra S, Tomar PC. Hybridoma technology; advancements, clinical significance, and future aspects. J Genet Eng Biotechnol. 2021; 19(1):159. DOI: 10.1186/s43141-021-00264-6. PMID:
34661773; PMCID: PMC8521504.
6. Sootichote R, Puangmanee W, Benjathummarak S, Kowaboot S, Yamanaka A, Boonnak K, Ampawong S, Chatchen S, Ramasoota P, Pitaksajjakul P. Potential protective effect of dengue NS1 human monoclonal antibodies against dengue and zika virus infections. Biomedicines. 2023; 11(1):227. DOI: https://doi.org/10.3390/ biomedicines11010227.
7. Crowther JR. Chapter 2: Basic Principles of ELISA. ELISA: Theory and Practice. Methods in Molecular Biology. 1995; 42:35-62.