BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY

Vũ Minh Đức1,, Mai Trọng Tường2, Trương Văn Tài3
1 Bệnh viện Chợ Rẫy
2 Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình, Thành phố Hồ Chí Minh
3 Bệnh viện quốc tế Minh Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ sống và tỷ lệ phục hồi chức năng của ngón chân được chuyển ghép làm ngón tay. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, báo cáo hàng loạt ca bệnh trên 9 bệnh nhân (BN) bị cụt ngón tay, điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Nhân Dân 115; Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện 1A; và Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Quận 11, từ tháng 4/2015 - 9/2023. Kết quả: Chúng tôi đã phẫu thuật cho 9 trường hợp bị cụt ngón tay, gồm: 6 BN nam và 3 BN nữ; tuổi trung bình: 35,88 ± 9,75 (từ 16 - 47); 3 trường hợp mất ngón cái, 6 trường hợp mất ngón tay dài. Có 8 ca (88,9%) ngón chân sống với chức năng tốt. Chỉ có 1 ca (11,1%), ca sử dụng cả 2 ngón chân thứ II để chuyển ghép làm ngón IV và V của bàn tay trái, một ngón bị tím ngay sau khi thông mạch, ngón còn lại hoại tử hoàn toàn 10 ngày sau mổ. Kết luận: Chuyển ngón chân làm ngón tay là một kỹ thuật có tính thẩm mỹ cao và cho phép phục hồi chức năng tốt. Việc lấy ngón chân chân không làm mất thẩm mỹ và thay đổi chức năng đáng kể của bàn chân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Edward Flynn J, Nason Burden C. Reconstruction of the thumb. Archives of Surgery. 1962; 85:56-60.
2. Võ Văn Châu. Chuyển ghép ngón chân thứ 2 để tái tạo ngón tay. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2005; 9(2):13.
3. Harry J, Buncke Constance M Buncke, Werner P Schulz. Immediate Nicoladoni procedure in the rhesus monkey, or hallux-to-hand transplantation, utilising microminiature vascular anastomoses British Journal of Plastic Surgery. 1966; 19:332-337. DOI:https://doi.org/10.1016/s0007-1226(66) 80075-9.
4. J William Littler. On making a thumb: One hundred years of surgical effort. The Journal of Hand Surgery. 1976; 1(1):35-51. DOI: https://doi.org/ 10.1016/s0363-5023(76)80024-x.
5. Pc Huguier. Du remplacement du pouce par son metacarpien, par l'agrandissement du premier espace interosseux. Arch Gen Med. 1874; 1:78-82.
6. Jr Cobbett. Free digital transfer. Report of a case of transfer of a great toe to replace an amputated thumb. J Bone Joint Surg Br. 1969; 51(4):677-679. DOI: https://doi.org/10.1302/0301-620x. 51b4.677.
7. Kevin C. Chung Fu-Chan Wei. An outcome study of thumb reconstruction using microvascular toe transfer. The Journal of Hand Surgery. 2000; 25(4):651-658. DOI:
https://doi.org/10.1053/jhsu.2000.6913.
8. PC Leung. Thumb reconstruction using second-toe transfer. The Hand. 1983; 15(1):15-21. DOI: https://doi.org/10.1016/s0072-968x(83)80030-8.
9. Pao-Yuan Lin, Sandeep Jacob Sebastin, Shimpei Ono, Lillian T Bellfi, Kate Wan-Chu Chang, Kevin C, Chung Fu-Chan Wei. A systematic review of outcomes of toe-to-thumb transfers for isolated traumatic thumb amputation. Hand 2011; 6:235-243. DOI:https://doi.org/10.1016/s0363-5023 (11)60027-0.
10. Steven L, Henry Fu-Chan Wei. Thumb reconstruction with toe transfer. J Hand Microsurg. 2010; 2(2):72-78.