HIỆU QUẢ VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỚT RƯỢU VANG BẰNG LASER NHUỘM XUNG 595nm TRÊN BỆNH NHÂN VIỆT NAM

Hoàng Thanh Tuấn1,, Lưu Tuấn Phong2, Đoàn Vũ Quốc Hạnh2, Vũ Thị Dạ Thảo2
1 Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
2 Thẩm mỹ Hoàng Tuấn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và phân tích mối liên quan giữa hiệu quả điều trị với đặc điểm của thương tổn trên bệnh nhân (BN). Tối ưu hóa phác đồ điều trị cho các đối tượng khác nhau dựa trên dữ liệu thu thập được. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu phân tích hồi cứu 86 BN điều trị bớt rượu vang (port- wine stain - PWS) bằng laser nhuộm xung (pulse dye laser - PDL) 595nm tại Thẩm mỹ Hoàng Tuấn từ tháng 5/2020 - 5/2023. Dữ liệu về đặc điểm nhân khẩu học, chế độ điều trị và cải thiện lâm sàng và ảnh chụp ở mỗi đợt điều trị đã được thu thập. Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng chung của BN Việt Nam là 73,3% (63/86). Tỷ lệ đáp ứng điều trị hầu như không liên quan đến độ tuổi, giới tính, và vị trí tổn thương. Tổn thương độ 1 và 2 có đáp ứng điều trị tốt chỉ với 6 - 15 buổi. Đối với tổn thương 3, tăng số buổi điều trị lên quá 15 buổi hầu như không tăng hiệu quả điều trị. Tổn thương độ 4 cần trên 16 lần điều trị để cải thiện > 60%. Kết luận: Laser nhuộm vung 595nm có hiệu quả cao trong điều trị bớt rượu vang ở BN Việt Nam. Mức độ đáp ứng điều trị chủ yếu bị ảnh hưởng bởi mức độ tổn thương và số lần điều trị. Các tổn thương độ 1 và 2 có thể cải thiện đáng kể với phác đồ ngắn ngày trong khi các phác đồ vượt quá 15 lần điều trị nên được cân nhắc cho những BN tổn thương độ 3 và 4.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lê Thảo Hiền, Ngô Quốc Hưng, Nguyễn Trọng Hào. Laser PDL 595nm trong điều trị bớt rượu vang: Nghiên cứu hồi cứu 32 trường hợp tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh. Da liễu học. 2019; 28:13-19.
2. Bae YSC, Ng E, Geronemus RG. Successful treatment of two pediatric port wine stains in darker skin types using 595nm laser. Lasers in Surgery Medicine. 2016; 48:339-342.
3. Chatrath S, Silverberg JI. Phenotypic differences of atopic dermatitis stratified by age. JAAD International. 2023; 11:1-7.
4. José Alcides Almeida de Arruda, Emanuel S Andrade. Vascular malformation of the face: A rare case with follow-up of 18 years. Acta stomatol Croat. 2017; 51(4):332-335.
5. Lian CG, Sholl LM, Zakka LR, Liu C, Xu S, Stanek E, et al. Novel genetic mutations in a sporadic port- wine stain. JAMA Dermatology. 2014; 150:1336-1340.
6. Loffeld A, Zaki I, Abdullah A, Lanigan S. Study of patient-reported morbidity following V-beam pulsed- dye laser treatment of port wine stains. Lasers in Medical Science. 2005; 20:114-116.
7. Lü-Ping Huang, Jia-Lin Luo, Jian Chen, Chun-Hong Zhang, Li Chen. Laser treatment of port wine stains. Article in Chinese. 2011; 27(5):348-351.
8. Rungsima Wanitphakdeedecha, Tatre Jantarakolica, ect. The cost- effectiveness of pulsed-dye laser therapy among thai patients with facial port-wine stain: A retrospective study and economic evaluation. Dermatol Ther (Heidelb). 2021; 11(2):465-473.
9. Wenhao Shi, Jinliang Wang, Yan Lin, Jianhui Geng, Haixia Wang. Treatment of port wine stains with pulsed dye laser: A retrospective study of 848 cases in Shandong Province. People's Republic of China. 2019; 8:2531-2538.
10. Yu W, Ma G, Qiu Y, Chen H, Jin Y, Yang X, et al. Why do port-wine stains (PWS) on the lateral face respond better to pulsed dye laser (PDL) than those located on the central face?. Journal of the American Academy of Dermatology. 2016; 74:527-535.