ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY THẦN KINH TẠNG TRONG ĐAU BỤNG TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K

Nguyễn Quốc Đạt1,, Bùi Văn Giang2, Tống Ngọc Tiến3
1 Trung tâm chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện K
2 Đại học VinUni
3 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau của phương pháp phân ly thần kinh tạng trong đau bụng trên. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp so sánh trước sau trên 45 bệnh nhân (BN) ung thư bị đau bụng trên với VAS ≥ 7 điểm và đáp ứng các tiêu chuẩn lựa chọn. Phương pháp nghiên cứu can thiệp lâm sàng không nhóm chứng từ tháng 3/2022 - 8/2023 tại Bệnh viện K. Kết quả: 45 BN gồm 20 nam và 25 nữ, độ tuổi trung bình là 62,1 ± 10,9. Trước can thiệp BN đều đau nhiều và dữ dội với VAS ≥ 7 điểm. Sau can thiệp 01 tuần, tất cả các BN đều đạt mức giảm đau như kì vọng, trong đó, 40/45 BN đạt hiệu quả tốt và 5/45 BN đạt hiệu quả trung bình. Hiệu quả được duy trì sau 01 tháng. Tai biến hay gặp là hạ huyết áp tư thế (13,3%) và say rượu (13,3%). Không gặp trường hợp nào có biến chứng nghiêm trọng. Kết luận: Kết quả cho thấy kỹ thuật phân ly thần kinh tạng bằng cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính (CLVT) hoặc chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) là phương pháp can thiệp có hiệu quả và tương đối an toàn đối với đau dai dẳng vùng bụng trên. Sử dụng CLVT hay DSA hướng dẫn đều mang lại kết quả khả quan, lựa chọn phụ thuộc vào điều kiện sẵn có.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Donnelly S, Davis MP, Walsh D, Naughton M, World Health Organization. Morphine in cancer pain management: A practical guide. Support Care Cancer. 2002; 10(1):13-35. DOI:10.1007/s005200100274.
2. Dong D, Zhao M, Zhang J, et al. Neurolytic splanchnic nerve block and pain relief, survival, and quality of life in unresectable pancreatic cancer: A randomized controlled trial. Anesthesiology. 2021; 135(4):686-698. doi:10.1097/ALN.0000000000003936
3. Matsumoto T, Yoshimatsu R, Osaki M, et al. Percutaneous splanchnic nerve neurolysis analgesic efficacy and safety for cancer-related pain: A systematic review and meta-analysis. Support Care Cancer. 2023; 31(6):324. DOI:10.1007/s00520-023-07746-y
4. Fujita Y. CT-guided neurolytic splanchnic nerve block with alcohol. Pain. 1993; 55(3):363-366. DOI:10.1016/ 0304-3959(93)90012-E
6. Haefeli M, Elfering A. Pain assessment. Eur Spine J. 2006; 15(Suppl 1):17-24. DOI:10.1007/ s00586-005-1044-x
7. Đỗ Thị Thu Thủy. Đánh giá hiệu quả giảm đau của phương pháp diệt hạch đám rối thân tạng bằng tiêm cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính. 2014.http://thuvien. hmu.edu.vn/pages/cms/search.aspx?wp id=DSearchRender
8. Đinh Gia Khánh, Lê Duy Dũng, Mai Thị Khuyên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Quốc Tuấn, Ngô Quang Tùng. Đánh giá hiệu quả giảm đau bằng tiêm cồn tuyệt đối diệt hạch đám rối thân tạng dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính và robot maxio. vjrnm. 2021; (45):24-
30. DOI:10.55046/vjrnm.45.66.2021
9. Comlek S. Pain control with splanchnic neurolysis in pancreatic cancer patients unresponsive to celiac plexus neurolysis. J Pain Res. 2020; 13:2023-2031. DOI:10.2147/JPR.S266689
10. Lê Xuân Chính. Đánh giá hiệu quả giảm đau diệt đám rối thân tạng dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính. Tạp chí Y học thực hành. 2020:147-150.
11. Gupta A, ed. Interventional Pain medicine. Oxford University Press. 2012.