ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 103 LÀO

Keovithoun Vibounmy1,, Savengxay Dalasat1, Khonevilay Khinthavong1, Pan Philavong1, Phimmasone Phommavongsa1, Vongmyxay Inthavong1, Sonephay Lorsingkham1, Vũ Nhất Định2, Nguyễn Văn Nam2, Buasing Inthavong3
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào
2 Học viện Quân y
3 ổng cục Hậu cần, Quân đội Nhân dân Lào

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả 6 ca ghép thận đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội (BVTWQĐ) 103 Lào. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, theo dõi dọc trên 6 bệnh nhân (BN) bệnh thận mạn (BTM) giai đoạn cuối được ghép thận từ người cho sống, từ tháng 12/2022 - 12/2023. Kết quả: Tại thời điểm 6 tháng sau ghép, không ghi nhận biến chứng nào sau ghép; chức năng thận ổn định dần trong 6 tháng đầu sau ghép thể hiện qua các chỉ số ure, creatinine máu và mức lọc cầu thận ước tính; nồng độ thuốc C0 của Tacrolimus dần ổn định về ngưỡng khuyến cáo; sau ghép cải thiện tình trạng tăng huyết áp, thiếu máu; các chỉ số huyết học ổn định dần về mức bình thường, không ghi nhận biến đổi chỉ số tiểu cầu. Kết luận: Sau ghép 6 tháng, 6 BN đều không ghi nhận biến chứng nào cần xử trí, chức năng thận ổn định.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Naghavi M, Abajobir AA, Abbafati C, et al. Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980-2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet. 2017; 390(10100):1151-1210.
2. Augustine J. Kidney transplant: New opportunities and challenges. CCJM. 2018; 85(2):138-144.
3. Eckardt KU, Kasiske BL, and Zeier MG. Special Issue: KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney transplant recipients. American Journal of Transplantation. 2009; 9:s1-s155.
4. Everly MJ, Rebellato LM, Haisch CE, et al. Incidence and impact of de novo donor-specific alloantibody in primary renal allografts. Transplantation. 2013; 95(3):410-417.
5. Hội ghép tạng Việt Nam. 2017.
6. Alagoz S, Seyahi N. Frequency of human leukocyte antigens and donor specific antibodies in long-term living donor kidney transplantation. Transplantation Proceedings. 2019; 51(7):2302-2307.
7. EAU 2023. Guidelines on renal transplantation. 2023.
8. BC 2021. Clinical guidelines for kidney transplantation.