Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 103 LÀO Tải xuống Tải xuống PDF