ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT CHỎM NANG THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2023

Nguyễn Minh An1,, Phan Hoài Nam2
1 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
2 Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang thận tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang, không đối chứng trên 33 bệnh nhân (BN) nang thận được điều trị bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Kết quả: Tuổi trung bình của BN nghiên cứu là 60,9 ± 3,9 tuổi; kích thước nang thận trung bình trên siêu âm là 8,8 ± 1,6cm; vị trí nang thận nằm ở cực trên chiếm 9,1%, cực giữa chiếm 75,8% và cực dưới chiếm 15,2%; thời gian phẫu thuật trung bình là 58,8 ± 7,3 phút; không có tai biến trong phẫu thuật. Biến chứng sau phẫu thuật có 3 trường hợp chiếm 9,1%; thời gian hậu phẫu trung bình là 4,6 ± 1,3 ngày; siêu âm lại kiểm tra nang thận sau mổ cho kết quả hết nang chiếm 93,9%, còn nang chiếm 6,1%; kết quả chung của phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận: Tốt chiếm 93,9% và trung bình chiếm 6,1%. Kết luận: Kết quả nghiên cứu 33 BN nang thận được điều trị bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại Bệnh viện Đại học Y Thái bình cho kết quả: Không có tai biến trong phẫu thuật, biến chứng sau phẫu thuật chiếm 9,1%. Kết quả chung sau phẫu thuật tốt chiếm 93,9%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hoàng Bắc, Trần Lê Linh Phương, Nguyễn Minh Quang. Phương pháp cắt chỏm nang thận nội soi sau phúc mạc và qua phúc mạc. Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2005; 1(9).
2. Phạm Ngọc Minh. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2016 - 2021. Luận văn Bác sỹ chuyên khoa 2. Đại học Y Hà Nội. 2021.
3. Trần Chí Thanh. Nghiên cứu chỉ định và kết quả điều trị nang thận đơn thuần bằng phương pháp soi ổ bụng cắt chỏm nang. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú. Trường Đại Học Y Hà Nội. 2002.
4. Nguyễn Bá Tuấn. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi nang đơn thận tại Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn Thạc sỹ Y học. Đại học Y Hà Nội. 2018.
5. Castillo OA, DeGiovanni D, Sánchez - Salas R, Foneron A, Vitaliano G, Díaz MA, Fardo M. Laparoscopic treatment of symptomatic simple renal cysts. Urol. 2008 April; 61(3):397-400.
6. Jahnsen JU, Solhaug JH. Extirpation of benign renal cysts with laparoscopic technique. Tidsskr Den Nor Laegeforening Tidsskr Prakt Med Ny Raekke. 1992; 112(28):3552-3554.
7. Porpiglia F, Fiori C, Billia M, et al. Retroperitoneal decortication of simple renal cysts vs. decortication with wadding using perirenal fat tissue: Results of prospective randomized trial. BJU Int. 2009; 103(11):1532 -1536.
8. Roberts JA, Roth JH. Benign renals cyst and renal function. J of Urol. 1980; 123:625-628.