Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT CHỎM NANG THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2023 Tải xuống Tải xuống PDF