TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP NS1 CHUNG BỐN CHỦNG VI RÚT DENGUE TRONG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI

Hoàng Xuân Cường1,2, Đỗ Như Bình1, Vũ Minh Thương3, Bùi Thùy Linh3, Nguyễn Thị Thanh Thảo1, Trương Công Định1, Bùi Minh Trường1, Bùi Thế Ngọc1, Lâm Thảo Nguyên1, Võ Thị Bích Thủy 3,
1 Học viện Quân y
2 Viện Sốt rét ký sinh trùng Trung ương, Bộ Y tế
3 Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Tách dòng, biểu hiện và tinh sạch kháng nguyên tái tổ hợp NS1 chung có các điểm epitope nhận biết được kháng thể kháng bốn chủng vi rút Dengue (DENV). Phương pháp nghiên cứu: Đoạn gen mã hóa cho kháng nguyên NS1 chung bốn chủng được gắn chèn vào vector pET22b+ sau đó được biến nạp vào chủng tế bào E.coli BL21. Sản phẩm tái tổ hợp được kiểm tra bằng các phương pháp PCR, enzyme cắt giới hạn, giải trình tự và SDS-PAGE. Kết quả: Đoạn gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp NS1 có kích thước 417 bp, mã hóa tạo chuỗi polypeptide dài 139 amino acid, và tương đồng 100% với trình tự chuỗi polypeptide của kháng nguyên NS1 chung cho bốn chủng DENV đã được công bố trên GenBank. Kết quả điện di trên SDS-PAGE cho thấy protein tái tổ hợp 6xHis-rNS1 có khối lượng phân tử khoảng 18 kDa. Kết luận: Biểu hiện thành công kháng nguyên tái tổ hợp NS1 chung bốn chủng DENV trong tế bào E.coli. Đây là kết quả nghiên cứu bước đầu định hướng tạo kháng thể đơn dòng chẩn đoán phát hiện bốn chủng DENV tại Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Snow, G. E., Haaland, B., Ooi, E. E., & Gubler, D. J. Review article: Research on dengue during World War II revisited. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2014; 91(6):1203-1217. https://doi.org/10.4269/ajtmh.14-0132.
2. Muller, D. A., & Young, P. R. The flavivirus NS1 protein: molecular and structural biology, immunology, role in pathogenesis and application as a diagnostic biomarker. Antiviral Research. 2013; 98(2): 192-208. https://doi.org/10.1016/J.ANTIVIRAL.2013.03.008.
3. Tuiskunen Back, A., & Ake, L. Dengue viruses-an overview. 2013. https://doi.org/10.3402/iee.v3i0.19839.
4. Reyes-Sandoval, A., & Ludert, J. E. The Dual Role of the Antibody Response Against the Flavivirus Non-structural Protein 1 (NS1) in Protection and Immuno-Pathogenesis. Frontiers in Immunology. www.Frontiersin.Org. 2019; 1:1651. https://doi.org/10.3389/ fimmu.2019.01651.
5. Fisher, R., Lustig, Y., Sklan, E. H., & Schwartz, E. The Role of NS1 Protein in the Diagnosis of Flavivirus Infections. 2023; 15(2). In Viruses. MDPI. https://doi.org/10.3390/v15020572.
6. Rastogi, M., Sharma, N., & Singh, S. K. Flavivirus NS1: A multifaceted enigmatic viral protein. 2016. https://doi.org/10.1186/s12985-016-0590-7