GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT THẬN DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN U THẬN

Lê Đỗ Đạt1,, Đoàn Tiến Lưu2, Nguyễn Đình Hướng1, Nguyễn Văn Thiệu1, Đào Duy Tùng1, Nguyễn Duy Khánh1
1 Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá giá trị và tính an toàn của sinh thiết thận dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (CLVT) ở bệnh nhân (BN) u thận. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 27 BN tại Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ tháng 4/2023 - 3/2024. Hiệu quả chẩn đoán được đánh giá bằng so sánh kết quả giải phẫu bệnh sinh thiết với giải phẫu bệnh sau phẫu thuật. Các biến chứng cần theo dõi như tụ máu, đái máu đại thể, tràn khí màng phổi, mở bụng cấp cứu. Kết quả: Phân tích 27 BN u thận được sinh thiết kim (STK) dưới hướng dẫn của CLVT, có 22 BN có mô bệnh học (MBH) là ung thư thận, trong đó, ung thư biểu mô (UTBM) tế bào sáng hay gặp nhất chiếm 45,45%. Kết quả STK qua da dưới hướng dẫn CLVT cho chẩn đoán MBH u thận ác tính có độ nhạy, độ đặc hiệu cao, độ chính xác lên đến 95%. Tỷ lệ tai biến xảy ra khi tiến hành sinh thiết là 37,04%. Tất cả các trường hợp đều là máu tụ không triệu chứng, không có các biến chứng khác. Kết luận: Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của CLVT có thể được thực hiện an toàn và hiệu quả, với tỷ lệ biến chứng thấp và độ chẩn đoán chính xác cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hollingsworth JM, Miller DC, Daignault S, Hollenbeck BK. Rising incidence of small renal masses: A need to reassess treatment effect. Journal of the National Cancer Institute. 2006; 98(18):1331-1334.
2. Ortiz-Alvarado O, Anderson JK. The role of radiologic imaging and biopsy in renal tumor ablation. World Journal of Urology. 2010; 28:551-557.
3. Schmidbauer J, Remzi M, Memarsadeghi M, et al. Diagnostic accuracy of computed tomography-guided percutaneous biopsy of renal masses. European Urology. 2008; 53(5): 1003-1012.
4. Nguyễn Văn Thi. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của cắt lớp vi tính đa dãy và giá trị của sinh thiết kim cắt qua da trong chẩn đoán ung thư thận ở người lớn. Luận án tiến sĩ y học chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh. 2018.
5. Barriol D, Lechevallier E, Andre M, Daniel L, Ortega J-C, Rossi D. Les biopsies percutanées à l'aiguille fine des tumeurs solides du rein sous guidage tomodensitométrique. Progrès en urologie (Paris). 2000; 10(6):1145-1151.
6. Seager MJ, Patel U, Anderson CJ, Gonsalves M. Image-guided biopsy of small (≤ 4cm) renal masses: The effect of size and anatomical location on biopsy success rate and complications. Br J Radiol. May 2018; 91(1085): 20170666. DOI:10.1259/bjr.20170666.
7. Iguchi T, Hiraki T, Matsui Y, et al. CT fluoroscopy-guided renal tumour cutting needle biopsy: Retrospective evaluation of diagnostic yield, safety, and risk factors for diagnostic failure. Eur Radiol. Jan 2018; 28(1):283-290. DOI:10.1007/s00330-017-4969-7
8. Leveridge MJ, Finelli A, Kachura JR, et al. Outcomes of small renal mass needle core biopsy, nondiagnostic percutaneous biopsy, and the role of repeat biopsy. Eur Urol. Sep 2011; 60(3):578-84. DOI:10.1016/j.eururo. 2011.06.021
9. Tsivian M, Rampersaud EN, Jr., del Pilar Laguna Pes M, et al. Small renal mass biopsy-how, what and when: Report from an international consensus panel. bju int. Jun 2014; 113(6):854-63. DOI:10.1111/bju.12470.