NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ GIẢI PHẪU XƯƠNG BẢ VAI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH

Vũ Nhất Định1, Phùng Anh Tuấn1, Thái Ngọc Bình1,
1 Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện quân y 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định chính xác các thông số giải phẫu xương bả vai có vai trò quan trọng trong điều trị gãy xương bả vai. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) là phương tiện chẩn đoán hình ảnh chính xác trong đánh giá hình thái xương bả vai. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang một số chỉ số giải phẫu qua 67 xương bả vai bình thường trên CLVT. Kết quả: Chiều dài xương bả vai trung bình là 141,84 ± 10,850mm (113 - 161mm); chiều rộng xương bả vai: 104,82 ± 7,988mm (85 - 129mm); chiều rộng ổ chảo: 25,61 ± 2,015 mm (22 - 33mm); chiều cao ổ chảo: 34,99 ± 2,520mm (29 - 40mm); góc cổ xương bả vai: 39,37 ± 3,118° (33 - 45°). Kết luận: Một số chỉ số giải phẫu xương bả vai có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng lâm sàng. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Suter T, Henninger HB, et al. Comparison of measurements of the glenopolar angle in 3D CT reconstructions of the scapula and 2D plain radiographic views. Bone & Joint Journal. 2016.
2. Tejal Parmar1, Geethanjali BS, et al. A study of anthropometric measurement of human dry scapula and its clinical importance. Scholars International Journal of Anatomy and Physiology. 2019.
3. Jing Zhou, Bin Zhong, et al. Anatomic measurement of osseous parameters of the glenoid. Clin Orthop Relat. 2011; 469(12):3371-3378.
4. Von Schroeder, Herbert P, et al. Osseous anatomy of the scapula. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2001; 383:131-139.
5. Kim KC, Rhee, et al. Can the glenopolar angle be used to predict outcome and treatment of the floating shoulder?. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2008; 64(1):174-178.
7. Lingamdenne PE, Marapaka P. Measurement and analysis of anthropometric measurements of the human scapula in Telangana region, India. Int J Anat Res. 2016; 4(3):2677-2683.
8. Kazumasa Takayama, et al. An anatomical study for the location of suprascapular and spinoglenoid notches using three-dimensional computed tomography images of scapula. Shoulder Mistaculous. 2022; 6(14):669-674.
8. Suguru Torimitsu, Yohsuke Makino. Sex estimation based on scapula analysis in a Japanese population using multidetector computed tomography. Forensic Science International. 2016; 262. DOI: 10.1016/j.forsciint.2016.02.023.