BÁO CÁO KỸ THUẬT CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BẠCH MẠCH CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG QUA HẠCH BẸN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI

Nguyễn Anh Tuấn1,, Nguyễn Xuân Hiền1, Nguyễn Hoàng Thịnh1, Đặng Khánh Huyền1
1 Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hệ bạch huyết là một hệ thống phức tạp, các mạch bạch huyết nhỏ và có nhiều biến thể giải phẫu, gây khó khăn cho việc xác định vị trí và thực hiện các kỹ thuật khảo sát hệ bạch huyết [1]. Mặc dù hiện nay đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh hệ bạch mạch nhưng nhiều bệnh nhân (BN) mắc bệnh bạch mạch vẫn chưa được tiếp cận với các phương pháp này để đưa ra được chẩn đoán và điều trị [2]. Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính (CLVT) bạch mạch có tiêm thuốc cản quang qua hạch bẹn được báo cáo trên một vài trường hợp gần đây, có khả năng tiếp cận và phổ biến tốt hơn với chi phí thấp hơn nhưng chưa có báo cáo nào về kỹ thuật này tại Việt Nam. Chúng tôi báo cáo một trường hợp chụp CLVT có tiêm thuốc cản quang qua hạch bẹn dưới hướng dẫn siêu âm trên BN chẩn đoán tràn dịch dưỡng chấp khoang màng phổi sau phẫu thuật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chavhan GB, Amaral JG, Temple M, Itkin M. MR lymphangiography in children: Technique and potential applications. Radiographics. 2017; 37(6):1775-1790. DOI: 10.1148/ rg.2017170014.
2. Pamarthi V, Pabon-Ramos WM, Marnell V, Hurwitz LM. MRI of the central lymphatic system: Indications, imaging technique, and pre-procedural planning. Topics in Magnetic Resonance Imaging. 2017; 26(4):175. DOI: 10.1097/RMR.0000000000000130.
3. Doerr CH, Allen MS, Nichols FC, Ryu JH. Etiology of chylothorax in 203 patients. Mayo Clinic Proceedings. 2005; 80(7):867-870. DOI: 10.4065/80.7.867.
4. Modern techniques of lymphangiography and interventions: current status and future development. PubMed. Accessed March 6, 2024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29256071/.
5. Jenner ZB, Li P, Kang L, et al. Pediatric intranodal CT lymphangiography with water-soluble contrast medium. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2022; 33(11):1440-1443. DOI: 10.1016/j.jvir.2022.08.012.
6. Patel S, Hur S, Khaddash T, Simpson S, Itkin M. Intranodal CT lymphangiography with water-soluble iodinated contrast medium for imaging of the central lymphatic system. Radiology. 2022; 302(1):228-233. DOI: 10.1148/radiol.2021210294.
7. Xie C, Stoddart C, McIntyre A, StNoble V, Peschl H, Benamore R. A case series of thoracic dynamic contrast- enhanced MR lymphangiography: Technique and applications. BJR Case Reports. 2020; 6(3):20200026. DOI: 10.1259/bjrcr.20200026.
8. Nguyễn Khánh Chi Trần, Nguyễn Ngọc Cương, Lê Tuấn Linh, Phạm Hồng Cảnh. Giá trị của phương pháp chụp cộng hưởng từ bạch mạch qua hạch bẹn trong chẩn đoán rò ống ngực. VMJ. 2021; 507(2). DOI: 10.51298/ vmj.v507i2.1391.