KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC VỀ THUỐC TRÁNH THAI KHẨN CẤP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023 - 2024

Triệu Thị Ngân Trâm1, Nguyễn Phục Hưng2,, Phạm Thành Suôl2, Lê Thị Thanh Thảo3
1 Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
3 Trường Cao đẳng y tế Hà Đông

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ người bán lẻ thuốc (NBLT) tại thành phố Cần Thơ năm 2023 - 2024 có kiến thức tốt, thái độ tích cực về thuốc tránh thai khẩn cấp (TTTKC) và một số yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 220 NBLT ở các nhà thuốc, quầy thuốc tại thành phố Cần Thơ. Kết quả: Có 80% đối tượng nghiên cứu trả lời đúng hoàn toàn về chống chỉ định, liều dùng và thời điểm uống TTTKC. Mặt khác, 60% đối tượng nghiên cứu trả lời đúng hoàn toàn các kiến thức về thành phần, các trường hợp có thể sử dụng thuốc, thời gian tối đa sau khi quan hệ tình dục (QHTD). Nội dung về tác dụng không mong muốn (TDKMM) của TTTKC, có đến 46,4% NBLT trả lời TTTKC không có TDKMM. Hơn 90% người tham gia khảo sát đạt mức kiến thức về TTTKC, và hơn 70% người tham gia có thái độ tích cực về TTTKC. Kết luận: Phần lớn NBLT có kiến thức đúng về TTTKC; nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các cán bộ y tế và lãnh đạo về thực trạng kiến thức của NBLT đối với TTTKC.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Cách tránh thai an toàn, giảm thiểu tình trạng nạo phá thai ở giới trẻ hiện nay. Truy cập ngày 20/03/2024, tại trang web https://moh.gov.vn/ chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia/-/asset_publisher/7ng11fEWgASC/content/cach-tranh-thai-an-toan-giam-thieu-tinh-trang-nao-pha-thai-o-gioi-tre-hien-nay 2019.
2. Phạm Thanh Hải, Huỳnh Thị Thu Thủy. Phá thai ở nữ vị thành niên. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2010:1-8.
3. Centers for Disease Control and Prevention. Contraception. Truy cập ngày 20/03/2024, tại trang web https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contracep-tion/unintendedpregnancy/ index.htm. 2019.
4. Bộ Y tế. Những hệ lụy khi lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Truy cập 20/03/2024, tại trang web https://moh.gov.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia/-/asset_publisher/ 7ng11fEWgASC/content/nhung-he-luy-khi-lam-dung-thuoc-tranh-thai-khan-cap. 2020.
5. Nguyễn Lê Thùy Vân. Khảo sát thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành của người bán lẻ thuốc về thuốc tránh thai khẩn cấp tại một số nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội. Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ. Trường đại học Dược Hà Nội. 2021.
6. Shakya S, Shrestha S, Shrestha RK, Giri U, Shrestha S. Knowledge, attitude and practice of emergency contraceptive pills among community pharmacy practitioners working in Kathmandu Valley: A cross-sectional study. BMC Health Serv Res. 2020; 20(1):699. Published 2020 Jul 29. DOI: 10.1186/s12913-020-05543-5.
7. Szucs M, Szöllosi AP, Bártfai G. Knowledge and attitudes of pharmacists regarding over-the-counter emergency contraception in South-Eastern Hungary. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2010; 15(5):336-342. DOI: 10.3109/ 13625187.2010.510225.
8. Kongnyuy EJ, Ngassa P, Fomulu N, et al. A survey of knowledge, attitudes and practice of emergency contraception among university students in Cameroon. BMC Emerg Med. 7, 2007; 7. https://doi.org/10.1186/1471-227X-7-7.
9. Apikoglu-Rabus S, Clark PM, Izzettin FV. Turkish pharmacists' counseling practices and attitudes regarding emergency contraceptive pills. Int J Clin Pharm. 2012; 34(4):579-586. DOI: 10.1007/s11096-012-9647-x.
10. Ehrle N & Sarker M. Emergency contraceptive pills: Knowledge and attitudes of pharmacy personnel in managua, nicaragua. International Perspectives on Sexual and Reproductive Health. 2011; 37(2):67-74. http:// www.jstor.org/stable/41228997. Accessed 20 Mar. 2024.
11. Omotoso O & Ajuwon A. Emergency contraceptive pill knowledge, attitudes and dispensing practices of pharmacists in Ibadan and Lagos Metropolis, Nigeria. Sierra Leone Journal of Biomedical Research. 2011; 2(2). DOI: 10.4314/sljbr.v2i2.64017.