Quay trở lại chi tiết bài báo KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC VỀ THUỐC TRÁNH THAI KHẨN CẤP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023 - 2024 Tải xuống Tải xuống PDF