ẢNH HƯỞNG CỦA TÁ DƯỢC ĐẾN BÀO CHẾ BỘT CAO KHÔ DẠ DÀY HĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY

Nguyễn Trọng Điệp1,, Nghiêm Thị Thanh Hường2, Nguyễn Tuấn Anh2, Đỗ Nguyên An1, Trần Thị Phương Thảo1
1 Học viện Quân y
2 Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng của tá dược đến bào chế bột cao khô Dạ dày HĐ bằng phương pháp phun sấy. Phương pháp nghiên cứu: Phun sấy cao lỏng Dạ dày HĐ 1:1 trên thiết bị LPG-5. Khảo sát ảnh hưởng của loại tá dược, tỷ lệ tá dược/chất rắn đến hiệu suất (HS) và chất lượng bột cao khô. Chỉ tiêu đánh giá gồm: Độ ẩm, khối lượng riêng, chỉ số nén Carr Index (CI), HS phun sấy, hàm lượng và HS thu hồi flavonoid, ampelopsin của bột cao khô. Kết quả: Các tá dược khảo sát (trừ manitol) đều giúp làm tăng HS phun sấy, giảm độ ẩm, tăng khả năng trơn chảy của bột so với công thức không dùng tá dược. Trong đó, maltodextrin có xu hướng cải thiện tốt nhất. Khi tăng tỷ lệ maltodextrin từ 10 - 30% ít làm thay đổi tính chất của bột nhưng làm giảm hàm lượng hoạt chất và ở tỷ lệ maltodextrin 10% là phù hợp nhất để bào chế bột cao khô Dạ dày HĐ. Kết luận: Tá dược thích hợp để bào chế bột cao khô Dạ dày HĐ bằng phương pháp phun sấy là maltodextrin với tỷ lệ 10%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lanas A, Chan FKL. Peptic ulcer disease. Lancet 390 (10094). 2017; 613-624. DOI: 10.1016/s0140-6736 (16)32404-7.
2. Nguyễn Thị Thanh Tú, Phạm Thị Huệ. Tác dụng của viên hoàn cứng “Dạ dày HĐ” trong điều trị loét dạ dày có helicobacter pylori âm tính. Y học lâm sàng Bệnh viện Trung ương Huế. 2023; 85:73-79.
3. Woo MW, Mujumdar AS, Daud WRW. Spray Drying Technology, Volume 1, Chapter 5: Spray drying of food and herbal products. ISBN - 978-981-08-6270-1. Published in Singapore. 2010:113-156.
4. United states pharmacopoeia 40, 2017:1174.
5. Chang CC, Yang MH, Wen HM, et al. Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. Journal of Food and Drug Analysis. 2002;10(3):178-182.
6. Nguyễn Trọng Điệp, Vũ Bình Dương, Nguyễn Thanh Hải. Nghiên cứu ảnh hưởng của tá dược đến chất lượng bột cao khô cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L) bào chế bằng phương pháp phun sấy. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 01/2015; 40:11-18.
7. Pham Văn Vượng, Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Võ Hồng Phúc, Phạm Ngọc Bình, Nguyễn Trọng Điệp. Ảnh hưởng của tá dược đến bào chế bột cao khô Diệp hạ châu đắng bằng phương pháp phun sấy. Tạp chí Y Dược học Quân sự. Số chuyên đề Dược học. 2023; 48:167-176.