BIẾN CHỨNG THẦN KINH CƠ Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

Đồng Thị Thu Trang1, Nhữ Đình Sơn2, Nguyễn Đức Thuận2, Trần Thị Ngọc Trường2,
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue (DENV) gây ra, lây truyền qua muỗi đốt. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, bệnh cảnh lâm sàng của SXHD luôn có sự thay đổi. Các triệu chứng thần kinh (TK) ở người bệnh (NB) SXHD được quan sát thấy ngày càng tăng lên và có thể là một thử thách trong thực hành lâm sàng. Bệnh sinh của các triệu chứng TK có thể gồm tính hướng TK của DENV, các tác động hệ thống của nhiễm DENV và qua trung gian miễn dịch. Mặc dù tỷ lệ mắc chính xác các biến chứng TK do SXHD chưa rõ ràng và chắc chắn nhưng các biến chứng này được báo cáo và mô tả đa dạng từ các bệnh lý TK trung ương, TK ngoại vi, các triệu chứng tại mắt, cũng như các bệnh lý TK cơ. Bài tổng quan này mô tả các cơ chế bệnh sinh tiềm năng và các triệu chứng lâm sàng TK có thể gặp ở NB SXHD. Nhận thức được các triệu chứng TK có thể tạo điều kiện thuận lợi trong chẩn đoán, điều trị và nâng cao hiệu quả điều trị ở NB SXHD.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Dengue W. Guidelines for diagnosis, treatment. Prevention and control. (WHO). 2009.
2. Li, GH, et al. Neurological manifestations of dengue infection. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. 2017; 7:449.
3. Trivedi S and A Chakravarty. Neurological complications of dengue fever. Current Neurology and Neuroscience Reports. 2022; 22(8):515-529.
4. Teo A, et al. Insights into potential causes of vascular hyperpermeability in dengue. PLoS Pathogens. 2021; 17(12):e1010065.
5. Solbrig MV and GC Perng. Current neurological observations and complications of dengue virus infection. Current Neurology and Neuroscience Reports. 2015; 15:1-8.
6. Rangankar V, et al. Imaging of the neurological manifestations of dengue: A case series. SA Journal of Radiology. 2022; 26(1).
7. George JT, et al. Central nervous system manifestations of dengue infection: Data from a tertiary care Centre in South India. Postgraduate Medical Journal. 2023; 99(1168):50-55.
8. Nguyễn Thị Hoàng Mai, et al. Dengue-associated posterior reversible encephalopathy syndrome, Vietnam. Emerging Infectious Diseases. 2018; 24(2):402.
9. Somkijrungroj T and W Kongwattananon. Ocular manifestations of dengue. Current Opinion in Ophthalmology. 2019; 30(6):500-505.
10. Jha M, ALF Caprara, and JP Rissardo. Neurological complications of dengue virus infection. MRIMS Journal of Health Sciences. 2023; 11(2):168.