MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT

Quản Thành Nam1,, Nghiêm Đức Thuận1, Nguyễn Quyết Thắng1
1 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị viêm mũi xoang mạn tính (VMXMT) tái phát sau phẫu thuật. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả từng trường hợp, có can thiệp trên 37 bệnh nhân (BN) phẫu thuật nội soi (PTNS) điều trị VMXMT tái phát sau phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 103, từ tháng 3/2022 - 11/2023. Kết quả: BN không tái khám và chăm sóc theo định kỳ chiếm tỷ lệ tái phát cao (67,6%); VMXMT tái phát sau phẫu thuật có đầy đủ các triều chứng của VMXMT, trong đó chảy mũi gặp nhiều nhất (100%); triệu chứng thực thể qua nội soi đa dạng do BN đã được phẫu thuật; trên phim chụp cắt lớp vi tính (CLVT) mũi xoang, có hình ảnh ứ đọng dịch ở các xoang, dầy niêm mạc, polyp mũi và các bất thường khác. Kết quả điều trị: Điểm VAS trung bình của các triệu chứng cơ năng giảm sau 3 tháng có ý nghĩa thống kê, với p < 0,001; sau phẫu thuật 1 tháng chủ yếu kết quả nội soi ở mức khá (75,7%); sau 3 tháng, có 70,3% BN đạt kết quả tốt. Kết luận: PTNS vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả đối với VMXMT tái phát sau phẫu thuật. Triệu chứng cơ năng thông qua thang điểm VAS có sự cải thiện đáng kể và khách quan thông qua nội soi cho kết quả tốt sau 3 tháng chiếm 70,3%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Iqbal IZ, Kao SS, Ooi EH. The role of biologics in chronic rhinosinusitis: A systematic review. Int Forum Allergy Rhinol; 2020; 10(2):165-174.
2. Stevens WW, Lee RJ, Schleimer RP, et al. Chronic rhinosinusitis pathogenesis. J Allergy Clin Immunol. 2015; 136(6):1442-1453.
3. Stammberger H, Posawetz W. Functional endoscopic sinus surgery: Concepts, indications and results of the Messerklinger technique. Eur Arch Otorrhinolaryngol. 1990; 240:63-76.
4. Flynn D, van Schaik P, van Wersch A. A comparison of multi-item Likert and Visual Analogue Scales for the assessment of transac- tionally defined coping function. Eur J Psychol Assess. 2004; 20:49e58.
5. Đinh Viết Thanh. Đánh giá kết quả phẫu thuật bệnh viêm mũi xoang tái phát sau phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang ở người lớn. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y dược Huế. 2016; 6:103-118.
6. Phạm Kiên Hữu. Nghiên cứu bệnh học 27 trường hợp tái phát sau mổ tại Bệnh viện đại học Y Dược. Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh. 2008; 12(1):1-4.
7. Đào Minh Trí. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị viêm xoang tái phát sau phẫu thuật tại cần thơ năm 2019-2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 2021; 43:181-187.
8. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, et al. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. Rhinol Suppl. 2012; 50:1-298.
9. Jamie RL, Susan G. Endoscopic and quality-of-life outcomes after revision endoscopic sinus surgery. Laryngoscope. 2007; 117(12):2233-2238.