NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA NLR, PLR TRONG TIÊN LƯỢNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN VỚI PHƯƠNG PHÁP TACE

Hồ Thị Thanh Dung1,, Nghiêm Thị Minh Châu1, Hà Văn Trí1, Nguyễn Châu Phong1, Đặng Quang Vinh1
1 Khoa Hóa trị, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Quân y 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu vai trò của NLR (Neutrophil to lymphocyte ratio: Tỷ số bạch cầu trung tính trên lympho) và PLR (Platelet to lymphocyte ratio: Tỷ số tiểu cầu trên lympho) trong đánh giá đáp ứng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (Hepatocellular Carcinoma - HCC) với phương pháp TACE (Transarterial Chemoembolization). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 157 bệnh nhân (BN) HCC giai đoạn trung gian điều trị với phương pháp TACE từ tháng 01/2017 - 8/2023 tại Bệnh viện Quân y 103. Kết quả: Ngưỡng giá trị tối ưu của NLR, PLR để phân biệt đáp ứng và không đáp ứng điều trị: NLR = 2,375 và PLR = 93,37. Nhóm BN có NLR ≥ 2,375 có đáp ứng điều trị kém hơn có ý nghĩa so với nhóm BN có NLR < 2,375 với p < 0,0001. Nhóm BN có PLR ≥ 93,37 đáp ứng điều trị kém hơn có ý nghĩa so với nhóm BN có PLR < 93,37 với p < 0,0001. Kết luận: Chỉ số NLR, PLR trước điều trị có thể tiên lượng đáp ứng điều trị HCC với phương pháp TACE.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. SEER. https://seer.cancer.gov/ registries/terms.html. 2017.
2. YS Huang FL. HCC: Risk factors, genetic association, and treatment. Asia Surg. 2018; 41:210-215.
3. SARDH a R Vincent Y DeVita TSL. Cancer principles and Practise of Oncology. 2019; 43-61.
4. DDTASPAE Ethier JL. Prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in breast cancer: A systematic review and meta-analysis. Breast Cancer Res. 2017.
5. H Zhao. Phân tích đặc điểm lâm sàng của 1180 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan thứ phát sau viêm gan B, viêm gan C và bệnh gan do rượu. JCLA - Journal of Clinal Libratory Analysis. 2019.
6. HH Chu. Tỷ lệ bạch cầu trung tính và tế bào lympho như một dấu ấn sinh học dự đoán tỷ lệ sống sót chung sau tắc mạch hóa chất cho ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn trung gian. Pubmed. 2021.
7. C Wang. Tỷ lệ bạch cầu trung tính trên tế bào lympho là yếu tố tiên lượng khả năng sống sót của bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan thuyên tắc hóa chất qua đường động mạch. Annals of Translational Medicine. 2020.
8. R Mincnici. Prognostic Role of NLR, LMR, PLR, LCR in patients with HCC undergoing TACE. Cancers. 2023.
9. T V CS. Tỷ lệ tiểu cầu trên tế bào lympho đóng vai trò là yếu tố nguy cơ độc lập đối với bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan liên quan đến virus viêm gan B đã được điều trị bằng phương pháp thuyên tắc hóa học qua đường động mạch. Pubmed. 2016.