ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ ĂN GIÀU CHẤT BÉO LÊN HỌC TẬP VÀ TRÍ NHỚ CỦA CHUỘT CỐNG

Nguyễn Thị Hoa1,, Đinh Trọng Hà1, Nguyễn Lê Chiến1, Cấn Văn Mão1
1 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá khả năng học tập và trí nhớ trên chuột được gây mô hình béo phì bằng thức ăn giàu chất béo. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm, mô tả cắt ngang có đối chứng trên 60 chuột cống đực trắng 8 - 10 tuần tuổi chia đều ngẫu nhiên vào hai nhóm theo chế độ ăn tương ứng: Nhóm chế độ ăn thường (AT) và nhóm chế độ ăn giàu chất béo (AB). Hành vi của chuột được tiến hành sau gây mô hình từ tuần thứ 8 với bài tập trong mê lộ nước (Morris water maze). Kết quả: Chuột ở nhóm AT có quãng đường bơi ngắn hơn cũng như mất ít thời gian bơi trong mê lộ nước đến khi tìm thấy bến đỗ (platform) hơn so với chuột ở nhóm AB nhưng chưa đạt mức có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Quãng đường và thời gian bơi ở ngày thứ 6 (bỏ platform) của chuột AB thấp so với nhóm AT, tuy nhiên, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Kết luận: Nhóm chuột AB có xu hướng giảm khả năng học tập và trí nhớ so với nhóm chuột AT.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organisation. Obesity and overweight. 9 June 2021.
2. Gurevich-Panigrahi T, Panigrahi S, Wiechec E, et al. Obesity: Pathophysiology and clinical management. Current Medicinal Chemistry. 2009; 16(1): 506-521.
3. Chen Z, Xu YY, Wu R, et al. Impaired learning and memory in rats induced by a high-fat diet: Involvement with the imbalance of nesfatin-1 abundance and copine 6 expression. Journal of Neuroendocrinology. 2017; 29(4). DOI:10.1111/jne.12462.
4. Lalanza JF, Caimari A, Del Bas JM, et al. Effects of a post-weaning cafeteria diet in young rats: Metabolic syndrome, reduced activity and low anxiety-like behaviour. PLoS One. 2014; 9(1):e85049.
5. Jeremy DC, Hassan MF, Chadi GA, et al. Reduced hippocampal N-acetyl-aspartate (NAA) as a biomarker for overweight. Neuroimage Clin. 2014; 9(4):326-335.
6. Nguyễn Thị Hoa. Nghiên cứu tác dụng lên hành vi và chuyển hoá lipid máu của Nano alginate/chitosan/ lovastatin trên chuột cống gây mô hình béo phì. Luận án Tiến sĩ Y học. Học viện Quân y. 2012.
7. Morris RGM., Garrud P, Rawlins JNP, et al. Place navigation impaired in rats with hippocampal lesions. Nature. 1982; 297(5868):681-683.
8. Morris R. Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning in the rat. Journal of Neuroscience Methods. 1984; 11(1): 47-60.
9. Pathan AR, Gaikwad AB, Viswanad B, et al. Rosiglitazone attenuates the cognitive deficits induced by high fat diet feeding in rats. European Journal of Pharmacology. 2008; 589(1-3):176-179.
10. Liu Y, Fu X, Lan N, et al. Luteolin protects against high fat diet-induced cognitive deficits in obesity mice. Behavioural Brain Research. 2014; 267:178-188.