ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ GHÉP THẬN Ở NGƯỜI NHẬN THẬN CÓ BỆNH LÝ ĐI KÈM TRƯỚC GHÉP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Bùi Văn Mạnh1,, Nguyễn Chí Tuệ2, Trần Đắc Tiệp2, Bùi Quang Thịnh2
1 Bệnh viện Quân y 103
2 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá bước đầu kết quả ghép thận ở người nhận thận có bệnh lý đi kèm trước ghép tại Bệnh viện Quân y 103. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu, theo dõi dọc trên 637 bệnh nhân (BN) ghép thận từ người hiến sống tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 6/2019 - 6/2022. Tuổi, giới tính, bệnh lý đi kèm trước ghép, các biến chứng sau mổ và kết quả sau ghép 01 tháng được thu thập và phân tích. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm BN có bệnh lý đi kèm trước ghép cao hơn có ý nghĩa so với nhóm còn lại (p < 0,001). Các bệnh lý đi kèm trước ghép và yếu tố không thuận lợi thường gặp là viêm gan B, C giai đoạn ổn định (19,78%), hẹp động mạch vành các mức độ (13,19%), tiền mẫn cảm dương tính (5,18%), thận ghép có từ hai động mạch trở lên (19,78%), đái tháo đường týp 2 (2,35%). Không có sự khác biệt có ý nghĩa về chức năng thận trong tháng đầu sau ghép giữa hai nhóm có và không có bệnh lý đi kèm. Tỷ lệ một số biến chứng sau ghép cao hơn có ý nghĩa ở nhóm có bệnh lý đi kèm thải ghép cấp qua trung gian kháng thể (p < 0,05), nhiễm trùng vết mổ (p < 0,01). Kết luận: Các bệnh lý đi kèm trước ghép có ảnh hưởng đến một số biến chứng sau ghép nhưng kết quả ghép thận trong tháng đầu sau ghép không có sự khác biệt giữa nhóm có và không có bệnh lý đi kèm trước ghép.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hội ghép tạng Việt Nam. Hướng dẫn ghép thận Việt Nam. Nhà xuất bản Y học. 2017.
2. Trần Xuân Trường. Nghiên cứu nhiễm viêm gan siêu vi B và C trên bệnh nhân sau ghép thận theo dõi tại bệnh viện Chợ Rẫy. Luận án Tiến sỹ Y học. 2019.
3. Christophe Legendre, et al. Factors influencing long-term outcome after kidney transplantation, Transplant International. 2013:19-27.
4. Hart A, Weir MR, Kasiske BL. Cardiovascular risk assessment in kidney transplantation. Kidney Int. 2015; 87:527e34.
5. Nygaard RM, Sirany AM, Wyman E, et al. A clinical tool to risk stratify potential kidney transplant recipients and predict severe adverse events. J Clin Transplant. 2016; 30:1494e500.
6. Suphamai Bunnapradist, Basmah Abdalla and Ultam Reddy. Evaluation of Aldult Kidney Transplant Candidates. Handbook of Kidney Transplantation, Sixth Edition. 2017:207-239.