ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY DUPUYTREN BẰNG PHẪU THUẬT KẾT XƯƠNG BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG

Nguyễn Trọng Nghĩa1,, Trần Quang Toản1, Nguyễn Minh Hoàng2, Nguyễn Công Duy3
1 Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
2 Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
3 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị gãy Dupuytren bằng phẫu thuật kết hợp xương cố định ổ gãy tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang kết hợp theo dõi dọc, không nhóm chứng trên 37 bệnh nhân (BN) được khám và điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Kết quả: Tất cả các bệnh nhân đều được phẫu thuật kết xương trong tuần đầu tiên, trong đó, phẫu thuật trong 24 giờ đầu là 81,1%. Kết quả gần sau phẫu thuật: 100% BN liền kỳ đầu vết mổ, ổ gãy xương mác hết di lệch ở 36/37 BN (97,3%), 1 BN còn di lệch ít, 19/21 BN ổ gãy mắt cá trong hết di lệch (90,5%), kỹ thuật kết xương đạt yêu cầu ở 100% BN. Kết quả xa: Không có viêm rò, loét tại chỗ mổ; 100% BN có ổ gãy liền xương và khớp chày mác dưới được cố định vững, xương sên về vị trí giải phẫu. Điểm trung bình AOFAS là 92,92 ± 6,85 điểm (73 - 100 điểm); 27 BN đạt kết quả tốt, 8 BN đạt loại khá và 2 BN đạt trung bình, không có kết quả kém. Không phát hiện biến chứng gãy vít cố định khớp chày mác dưới. Kết luận: Phẫu thuật kết xương bên trong là một phương pháp an toàn và hiệu quả trong điều trị gãy Dupuytren.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Văn Cư. Đánh giá kết quả điều trị gãy mắt cá chân theo phân loại Weber B và C ở bệnh viện Uông Bí. Hội nghị chấn thương chỉnh hình toàn quốc. 2016.
2. Ağır İ. Functional comparison of immediate and late weight bearing after ankle bimalleolar fracture surgery. Open Orthop J. 2015; 9:188-190.
3. Mohammed R. Valuation of the syndesmotic-only fixation for Weber-C ankle fractures with syndesmotic injury. Indian J Orthop. 2011; 45(5): 454-458.
4. RK Mohapatra A. Functional outcome after surgical treatment of ankle fracture using Baird Jackson score. Int J Res Orthop. 2018; 4:638-641.
5. Ran Sun, Surgical site infection following open reduction and internal fixation of a closed ankle fractures: A retrospective multicenter cohort study. International journal of surgery. 2017; 86-91.
6. AU Shah ZA. Surgical management of bimalleolar fractures of ankle. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences. 2013; 7(2):471-473.
7. Sahu Gaurav. A study of functional outcome of bimalleolar fracture after internal fixation. International Journal of Orthopaedics Sciences. 2019; 5(1): 64-69.