ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY LU LU ĐỰC (Solanum nigrum L., HỌ CÀ (Solanaceae)) THU HÁI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trịnh Thị Quỳnh1,, Trương Thị Ánh1, Huỳnh Minh Đạo1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình thái và đặc điểm vi học của loài Lu lu đực (Solanum nigrum L., họ Cà (Solanaceae)). Phương pháp nghiên cứu: Mô tả đặc điểm hình thái theo phương pháp nhận thức cây thuốc; giám định tên khoa học của mẫu nghiên cứu bằng phương pháp so sánh hình thái, đối chiếu khóa phân loại và bản mô tả trong các tài liệu chuyên ngành; cắt, tẩy, nhuộm vi phẫu, sấy khô và nghiền bột dược liệu; quan sát, chụp ảnh và mô tả các đặc điểm vi học. Kết quả: Hình thái: Thân cỏ, có lông; lá mọc cách, mép có răng cưa; cụm hoa dạng xim, mọc ngoài nách lá, cuống cụm hoa nhỏ mảnh; hoa màu trắng, đường kính hoa 0,5cm; nhị 5, rời, chụm lại thành ống bao lấy bầu nhụy; bầu 2 ô, nhẵn; quả mọng khi chín có màu đen. Đặc điểm vi học: Thân non và lá có lông che chở đa bào thẳng; lông tiết chân đơn bào, đầu đa bào; bột thân có mạch điểm; rễ xuất hiện tinh thể calci oxalat dạng cát; hạt phấn hoa hình cầu có 2 - 3 ụ lồi. Kết luận: Các đặc điểm trên là cơ sở dữ liệu góp phần tiêu chuẩn hóa loài Solanum nigrum L. trong tương lai nếu được sử dụng phổ biến như một dược liệu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Tất Lợi. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Y học. 2011.
2. Nguyễn Nghĩa Thìn. Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 1997.
3. Vũ Văn Hợp. Thực vật chí Việt Nam. Họ Cà-Solanaceae Juss. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. 2017; 17.
4. Nguyễn Viết Thân. Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 2003; I.