ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN

Lê Việt Anh1,2,, Vũ Minh Dương1,3, Nguyễn Sĩ Tuấn1,4
1 Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 4, Học viện Quân y
2 Bộ môn - Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
3 Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
4 Khoa Chỉ huy tham mưu Quân y, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh (NB) ngoại trú tại Bệnh viện dã chiến Cấp 2 số 4 Việt Nam tại Nam Sudan (BVDC2.4). Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang trên 126 NB là nhân viên Liên Hợp Quốc (LHQ), khám và điều trị ngoại trú tại BVDC2.4, tháng 4/2023. Kết quả: 97,61% NB dưới 40 tuổi, tỷ lệ nữ: 10,32%. Tỷ lệ hài lòng về khả năng tiếp cận: 85,56%; sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị: 86,51%; cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ NB: 80,56%; thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế: 92,59%; kết quả cung cấp dịch vụ: 87,50%. Kết luận: Tỷ lệ hài lòng của NB ngoại trú là 86,54% và đáp ứng được 86,75% so với mong đợi của NB.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế. Quyết định số: 3869/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019.
2. Cao Lập Đức, Tô Gia Kiên. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh ngoại trú tại trung tâm y tế thành phố Tây Ninh năm 2018. Chuyên đề Y tế Công cộng 44, Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2019; 23(2).
3. Nguyễn Đức Thành. Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh ngoại trú về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện tỉnh Hòa Bình. Báo cáo kết quả đề tài cấp cơ sở. Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội. 2006.
4. Trần Văn Dần, Trương Việt Dũng. Sự hài lòng của người bệnh ngoại trú tại khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát năm 2020, Tạp chí Viện Sức khoẻ Cộng đồng:158-161.
5. He X, Li L, Bian Y. Satisfaction survey among primary health care outpatients in the backward region: An empirical study from rural Western China. Patient Prefer Adherence. 2018; 12:1989-1996.
6. Jena S., & Gupta M. A survey of patient satisfaction of patients attending a psychiatry outpatient clinic at a tertiary care centre. International Journal of Community Medicine and Public Health. 2018; 5(5):2026-2030.