NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Keovithoun Viboun1,, Nguyễn Trung Kiên1,2, Hà Thiêm Đông3, Lê Việt Thắng1,2
1 Học viện Quân y
2 Bệnh viện Quân y 103
3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ đáy Tacrolimus (TAC) tại tháng thứ 12 ở người bệnh ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu quan sát, tiến cứu trên 87 bệnh nhân (BN) ghép thận từ người hiến sống, được theo dõi 12 tháng sau ghép tại Khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 02 - 12/2022. Kết quả: 55,2% BN sử dụng liều TAC từ 0,1 - 0,2 mg/kg/ngày, không có BN nào dùng quá 0,2 mg/kg/ngày. Tỷ lệ BN có nồng độ đáy TAC (C0) đạt mức khuyến cáo là 62,1%; tỷ lệ BN có C0 dưới và trên mức khuyến cáo chiếm lần lượt 20,7% và 17,2%. Giá trị trung vị của TAC C0 là 6,5 ng/mL. Không có sự khác biệt về mức lọc cầu thận trung bình giữa 3 nhóm có nồng độ C0 của TAC thấp hơn khuyến cáo, đạt theo khuyến cáo và cao hơn nồng độ khuyến cáo. Kết luận: Đa số các BN ghép thận tại thời điểm 12 tháng sau ghép sử dụng liều TAC từ 0,1 - 0,2 mg/kg/ngày, tỷ lệ đạt nồng độ TAC C0 theo khuyến cáo là 62,1%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hà Hoàng Kiệm. Suy thận mạn tính. Bệnh học nội khoa. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội. 2008: 316-320.
2. Augustine J. Kidney transplant: New opportunities and challenges. Cleve Clin J Med. 2018; 85(2):138-144.
3. Hill N.R., Fatoba S.T., Oke J.L., et al. Global Prevalence of Chronic Kidney Disease - A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2016; 11(7): e0158765.
4. Nevins T.E., Nickerson P.W., and Dew M.A. Understanding Medication Nonadherence after Kidney Transplant. J Am Soc Nephrol. 2017; 28(8):2290-2301.
5. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Transplant Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney transplant recipients. Am J Transplant. 2009; 9 Suppl 3:S1-155.
6. Bùi Văn Mạnh. Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số
miễn dịch ở bệnh nhân sau ghép thận. Luận án tiến sĩ y học. Học viện Quân y, Hà Nội. 2009.
7. Banas B., Krämer B.K., Krüger B., et al. Long-Term Kidney Transplant Outcomes: Role of Prolonged-Release Tacrolimus. Transplant Proc. 2020; 52(1):102-110.
8. Nguyen T. Van Anh, Le Viet Thang, and Bui Van Manh. Tacrolimus Therapeutic Drug Monitoring in Vietnamese Renal Transplant Recipients. Pharmacogn J. 2020; 12(5):984-992.
9. Nguyễn Mạnh Tưởng. Nghiên cứu nồng độ glucose máu lúc đói và đặc điểm đái tháo đường ở bệnh nhân ghép thận. Luận văn chuyên khoa cấp II. Học viện Quân y, Hà Nội. 2018.
10. Gaynor J.J., Ciancio G., Guerra G., et al. Lower tacrolimus trough levels are associated with subsequently higher acute rejection risk during the first 12 months after kidney transplantation. Transpl Int. 2016 ; 29(2):216-226.