Hướng dẫn dành cho phản biện

 
Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người phản biện sẽ thấy danh sách bài báo cần phản biện, lựa chọn bài đã được gửi đến
 
Bước 1: Sau khi đọc phần tiêu đề, tóm tắt và xem qua nội dung bài báo, cũng như xem xét thời hạn nhận xét phản biện, người phản biện có thể lựa chọn đọc phản biện hay không
Chú ý: tick vào ô thu thập dữ liệu và nếu lựa chọn đọc phản biện các bước sẽ được thực hiện tiếp theo.
Bước 2: Đọc các nguyên tắc của Tạp chí dành cho người phản biện
Chú ý: Một số tạp chí sẽ đưa ra các nguyên tắc dành cho người phản biện, người phản biện cần xem xét các nguyên tắc này trước khi tiếp tục bước 3
Bước 3: Phản biện sẽ tải xuống tệp cần đánh giá: Văn bản của bài báo để đọc phản biện.
Sau đó có thể gửi các ý kiến phản biện trong các box dành cho tác giả và Biên tập viên, box dành cho người chỉnh sửa, và tải các tệp ý kiến nhận xét, phiếu phản biện, bài báo đã chỉnh sửa….
Người phản biện lựa chọn gửi phản biện xem lại, từ chối hoặc chấp nhận bài báo…..
Bước 4: Chọn gửi đánh giá và hoàn thành quy trình phản biện, nếu phản biện có nhu cầu trao đổi thao luận thêm có thể thêm thảo luận