Hướng dẫn gửi bài cho tạp chí

Đã có tên tài khoản do tác giả đăng ký hoặc tạp chí đăng ký

Tên tài khoản: hovaten

Mật khẩu: xxxxxx (tác giả nên đổi lại sau khi gửi để bảo mật nếu Tên tài khoản do tạp chí đăng ký)

Bước 1)Tác giả nhấn vào ĐĂNG NHẬP trên thanh công cụ tại

https://jmpm.vn/index.php/jmpm/submission/wizard

khai báo Tên tài khoảnMật khẩu và chọn Đăng nhập như hình dưới:

(Có thể đổi mật khẩu bằng cách nhấn vào Quên mật khẩu? , rồi điền email đã đăng ký của tác giả để nhận được thông báo đổi mật khẩu khi mở hòm thư này)

Bước2) Xuất hiện trang "Các bài báo"

chọn mục "Gửi bài mới" ở góc trái màn hình

Bước 3) Sẽ xuất hiện quy trình Gửi một bài báo mới

đánh dấu vào các ô như ví dụ ở dưới. Chọn Lưu và tiếp tục như hình dưới.

Bước4) Xuất hiện trang Tải bài báo lên

Chỏ chuột vào Chọn thành phần bài báo sẽ xuất hiện 2 dòng đầu tiên yêu cầu bắt buộc phải gửi 2 file

Chọn Tên bài, các tác giả, nơi làm việc, email và tóm tắt (bắt buộc) như hình

Tiếp đó chọn Tải lên tệp tin và tải file chỉ chứa Tên bài, các tác giả và nơi làm việc, email của tất cả các tác giả và tóm tắt bài báo (Việt/Anh)

Sau đó nhấp Tiếp tục như hình dưới.

Xuất hiện thông báo như hình dưới. Chọn Thêm một tệp khác

Tiếp tục chọn Toàn văn bài báo ẩn danh tác giả (bắt buộc)  như hình và tiếp tục

Chọn Tải lên tệp tin để gửi file toàn văn bài báo ẩn danh tác giả

 

Nếu xuất hiện màn hình thông báo có thể tên file gửi sau trùng với tên file gửi trước,

cần kiểm tra lại và để lựa chọn như hình dưới đây:

 

 

Chọn Tiếp tục (như lần tải tệp trước) đến khi xuất hiện hình dưới, chọn Hoàn thành

Đến đây tác giả đã hoàn thành việc tải 2 tệp bắt buộc, có thể tải lên các tập tin tùy chọn khác.

 

Tới đây, xuất hiện hình dưới :

Chọn Lưu và tiếp tục như hình trên.

Sẽ xuất hiện tiếp

Bước 5) Nhập siêu dữ liệu

 

Nhập Tiêu đề tên bài báo tiếng Việt (tiếng Anh ở dưới sẽ xuất hiện khi nhập tiếng Việt) (có thể dùng copy-paste từ văn bản chính)

Bổ sung Thêm tác giả

Nhập Tóm tắt (Chú ý yêu cầu điền thông tin theo cấu trúc Mục tiêu, Phương pháp, Kết quả, Kết luận, Từ khóa)

Nhập Tài liệu tham khảo (Chú ý định dạng theo AMA)

Chọn Lưu và tiếp tục như hướng dẫn ở hình trên

 

Bước 6) Sau khi hoàn thành các bước trên sẽ xuất hiện hộp như dưới đây

Chọn Hoàn thành bài nộp

 

 

 

Xuất hiện hình dưới, chọn Đồng ý

 

Tác giả có thể theo dõi tiến độ

từ khi gửi bài, bình duyệt, trả lời phản biện, biên tập, hiệu đính và xuất bản khi đăng nhập mỗi lần.

Phát hiện và xử lý lỗi đạo văn

 

  1. Để kiểm tra và phát hiện lỗi đạo văn, Tạp chí Y dược học Quân sự chính thức áp dụng phần mềm kiểm tra đạo văn  cho tất cả các bài báo gửi tới Tạp chí.

 

  1. Các bài báo được xem là phạm lỗi đạo văn nếu vi phạm các lỗi được quy định theo kết quả kiểm tra của phần mềm, có ít nhất sao chép nguyên văn một đoạn văn có 100 từ trở lên; hoặc có từ 20% văn bản giống với các nguồn dữ liệu của các tác giả khác hoặc chỉ thay đổi tên đề tài, từ ngữ, số liệu nhưng giữ nguyên cấu trúc và nội dung tương tự các công trình khác.

 

  1. Xử lý lỗi đạo văn đối với các bài báo.

- Phát hiện lần thứ nhất, khi nộp bài tới Tạp chí: Tác giả phải viết lại, chỉnh sửa lại bài;

- Phát hiện lần thứ hai: sau khi đã kiểm tra và chỉnh sửa lần thứ nhất tác giả nộp lại bài nhưng vẫn còn có mức độ giống trên 20% và ít nhất đoạn văn từ 100 trở lên, ban biên tập sẽ gửi tới Tổng biên tập để ra quyết định yêu cầu chỉnh sửa tiếp hoặc từ chối bài báo.