ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM CÁC TỔN THƯƠNG VÚ ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG SINH THIẾT KIM LỚN

Lê Nguyệt Minh1,, Nguyễn Thị Xoan1, Nguyễn Xuân Hiền1
1 Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh trên siêu âm của các tổn thương vú được chẩn đoán bằng phương pháp sinh thiết kim lớn (VABB). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 108 bệnh nhân (BN) thực hiện VABB thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn trong khoảng thời gian nghiên cứu (n = 108), trong đó có 188 tổn thương vú được lấy ra hoàn toàn nhờ VABB (n = 188). Kết quả: Các tổn thương có kích thước trung bình là 12,5mm, các tổn thương BIRADS 3 có kích thước và thể tích lớn hơn các nhóm phân loại khác nhưng không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Các đặc điểm hình bầu dục, đường bờ rõ nét được phân loại BIRADS 3, còn hình thái không đều, bờ mờ, có góc nhọn gợi ý ác tính, nhưng sự khác biệt giữa nhóm kết quả giải phẫu bệnh không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Trục không song song và bên trong có vôi hoá hay gặp trong các tổn thương phân loại BIRADS 4 trở lên và nhóm giải phẫu bệnh ác tính, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết luận: Các đặc điểm siêu âm của các tổn thương vú được chẩn đoán bằng VABB rất đa dạng, trong đó dấu hiệu gợi ý ác tính là trục không song song và có vôi hoá. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Domeyer PJ, Sergentanis TN, Zagouri F, Zografos GC. Health-related Quality of Life in Vacuum-Assisted Breast Biopsy: Short-term effects, long-term effects and predictors. Health Qual Life Outcomes. 2010; 8(1):11. DOI:10.1186/1477-7525-8-11.
2. Park HL, Hong J. Vacuum-assisted breast biopsy for breast cancer. Gland Surg. 2014; 3(2):120-127. DOI:10.3978/ j.issn.2227-684X.2014.02.03.
3. Vũ Đình Giáp, Nguyễn Khắc Tiến, Trần Thị Hoài, Trần Thị Yến, Đoàn Thị Hồng Nhật. Đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán và điều trị tổn thương vú. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021; 498(1). DOI:10.51298/vmj.v498i1.132.
4. Nguyễn Phương Anh, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Xuân Hiền, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông. Đánh giá hiệu qua ̉bước đầu trong loại bỏ các tổn thương vú lành tính bằng sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không tại Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Điện quang Việt Nam. 2019; 32:17-23.
5. Trần Việt Thế Phương, Lê Hồng Cúc, Phạm Thiên Hương, Phan Hoàng Tú, Nguyễn Hoàng Thân. Sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không (VABB) dưới hướng dẫn của siêu âm trong chẩn đoán và điều trị tổn thương vú. Tạp chí Ung thư học Việt Nam. 2018; 4:347-352.
6. Huỳnh Quang Khánh. Kết quả ban đầu sinh thiết vú hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm có kết hợp định vị kim cho tổn thương vi vôi hóa. Điện quang học Hạt nhân Việt Nam. 2021; 44:83.
7. Lee SH, Kim EK, Kim MJ, Moon HJ, Yoon JH. Vacuum-assisted breast biopsy under ultrasonographic guidance: Analysis of a 10-year experience. Ultrason Seoul Korea. 2014; 33(4):259-266. DOI:10.14366/usg.14020.
8. van de Voort EMF, Klem TMAL, Struik GM, Birnie E, Sinke RHJA, Ghandi A. Patient reported cosmetic outcome after vacuum assisted excision of benign breast lesions: A cross-sectional study. Br J Radiol. 2020; 93(1114):20190994. DOI:10.1259/ bjr.20190994.
9. Rupa R, Kushvaha S. Vacuum-Assisted excision, scarless solution for fibroadenoma breast-a single-center experience. Indian J Radiol Imaging. 2021; 31(4):844-849. DOI:10.1055/s-0041-1735651.
10. D’Orsi C, Mendelson E, Morris E. ACR BI-RADS Atlas. 5th edition. American College of Radiology. 2014.