ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ CHỤP SỐ HÓA XÓA NỀN ĐƯỜNG BẠCH HUYẾT CHÍNH Ở BỆNH NHÂN RÒ DƯỠNG CHẤP SAU PHẪU THUẬT VÉT HẠCH VÙNG CỔ

Lê Tuấn Linh1,2, Nguyễn Ngọc Cương1,
1 Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ và chụp số hóa xóa nền đường bạch huyết chính ở bệnh nhân (BN) rò dưỡng chấp sau phẫu thuật vét hạch vùng cổ. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 30 BN được chẩn đoán rò dịch dưỡng chấp sau phẫu thuật vét hạch vùng cổ để điều trị ung thư tuyến giáp (25 nữ, 05 nam) được chụp cộng hưởng từ và sau đó được đối chiếu bằng chụp bạch mạch số hóa xóa nền tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 6/2021 - 9/2023. Kết quả: Biến thể giải phẫu của ống ngực (56,67%) được thấy ở cả trên phim chụp cộng hưởng từ và chụp mạch số hóa xóa nền. Biến thể không có bể dưỡng chấp (50%) được thấy trên phim chụp cộng hưởng từ và 46,67% trên phim chụp số hóa xóa nền. Phần lớn BN có 01 vị trí đổ của đoạn tận ống ngực vào tĩnh mạch và đoạn tận cũng chính là đoạn ống ngực hay bị tổn thương nhất (63,33% trên cả phim chụp cộng hưởng từ và chụp số hóa xóa nền). Hình thái tổn thương hay gặp nhất trên các phim chụp là thoát thuốc cản quang. Kết luận: Chụp cộng hưởng từ bạch mạch và chụp số hóa xóa nền đường bạch huyết chính là các phương pháp chẩn đoán hình ảnh ít xâm lấn, đánh giá chính xác được hình thái của đường bạch huyết chính, xác định được nhánh mạch bạch huyết tổn thương sau mổ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. A review of the postoperative lymphatic leakage - PMC. Accessed: Dec 08, 2023. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5620321/
2. MR Rajebi, et al. Intranodal lymphangiography: Feasibility and preliminary experience in children. Journal of Vascular and Interventional Radiology. Sep 2011; 22(9): 1300-1305. DOI: 10.1016/j.jvir.2011. 05.003.
3. R Krishnamurthy, A Hernandez, S Kavuk, A Annam, and S Pimpalwar. Imaging the central conducting lymphatics: Initial experience with dynamic MR lymphangiography. Radiology. Mar 2015; 273(3): 871-878.
DOI: 10.1148/radiol.14131399.
4. Intranodal lymphangiography: Feasibility and preliminary experience in children - PubMed. Accessed: Jan 30, 2023. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21715187/
5. Linh LT and Cương NN. Nghiên cứu các đặc điểm về kỹ thuật chụp cộng hưởng từ ống ngực chẩn đoán rò dưỡng chấp sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp. VMJ, vol 534, no 1, Art no 1. Jan 2024. DOI: 10.51298/vmj.v534i1. 8046.
6. D Leović, M Pastorčić Grgić, I Gugić Radojković, I Blivajs, L Matoc, and K Gršić. Management of chyle leak following head and neck surgery: Review of current treatment strategies and algorithmic approach to the treatment. Acta Clin Croat. Oct. 2022; 61(4):88-95. DOI: 10.20471/ acc.2022.61.s4.11.
7. CD Meyer, IK McLeod, and DJ Gallagher. Conservative management of an intraoperative chyle leak: A case report and literature review. Military Medicine. Sep. 2016; 181(9):1180-1184. DOI: 10.7205/MILMED-D-15-00240.
8. Xi Wang, Shunlan Wang, Chunqiao Li, Yan Ruan, Yin Li, Jing Liu, Zhuming Guo. Lymph or chyle leak after neck dissection in patients with thyroid carcinoma: Results of a study on 1724 patients, 2022. Accessed: Jan 16, 2024. [Online]. Available: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0003134820981723.
9. Imaging of thoracic lymphatic diseases AJR. Accessed: Jan 16, 2024. [Online]. Available: https://ajronline.org/ doi/10.2214/AJR.09.2532.