MÔ TẢ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CÓ BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU CẤP

Nguyễn Đình Hướng1, Nguyễn Văn Thiệu1, Nguyễn Hà Khương1,, Đào Duy Tùng1, Nguyễn Đại Dương1
1 Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu mô tả kết quả và đánh giá hiệu quả kỹ thuật nút mạch cầm máu cấp cứu qua đường động mạch ở bệnh nhân (BN) ung thư cổ tử cung (UTCTC) có biến chứng chảy máu cấp. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang thực hiện tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, đánh giá 07 BN UTCTC có biến chứng chảy máu cấp được nút mạch cầm máu từ tháng 12/2022 - 12/2023. BN được chụp cắt lớp vi tính (CLVT) tiêm thuốc và can thiệp nút mạch cầm máu sau đó đánh giá hiệu quả ngay sau thủ thuật, sau 1 tháng, 3 tháng. Kết quả: Nghiên cứu có tổng số 07 BN giai đoạn đều từ Figo IIIa. Tuổi trung bình là 49,4 ± 15,4 tuổi. Trong đó, 03 BN được nút mạch bằng Spongel+Lipiodol, 04 bằng Spongel+Lipiodol+hạt vi cầu. 100% cầm máu ngay sau kết thúc thủ thuật. 100% BN đau ngay sau thủ thuật. Cải thiện lâm sàng và sự tăng các chỉ số huyết động sau 1 và 3 tháng có ý nghĩa thống kê (p < 0,001), có mối quan hệ nguyên nhân - kết quả (Pearson < 0,05). Kết luận: Can thiệp nội mạch trong điều trị UTCTC có biến chứng chảy máu cấp là một biện pháp cầm máu cấp cứu, có giá trị giúp nhanh chóng kiểm soát huyết động, là can thiệp ít xâm lấn và hiệu quả cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Gorgens S. The bleeding cervical cancer patient: Systematic approach and management. emDOCs.net - Emergency Medicine Education. Published October 24, 2022. Accessed January 28, 2024. https://www.emdocs.net/the-bleeding-cervical-cancer-patient-systematic-approach-and-management/
2. Alméciga A, Rodriguez J, Beltrán J, et al. Emergency embolization of pelvic vessels in patients with locally advanced cervical cancer and massive vaginal bleeding: A case series in a latin american oncological center. JCO Glob Oncol. 2020; (6):1376-1383. DOI:10.1200/GO.20.00239.
3. Bohîlțea RE, Dorobaț B, Doldur MM, et al. Uterine arteries embolization-A rescue tool for acute vaginal bleeding in late stages of gynecologic malignancies. CEOG. 2022; 49(6):142. DOI:10.31083/ j.ceog4906142.
4. Field K, Ryan MJ, Saadeh FA, et al. Selective arterial embolisation for intractable vaginal haemorrhage in genital tract malignancies. Eur J Gynaecol Oncol. 2016; 37(5):736-740.
5. Choi J, Shin JH, Chu HH. Transcatheter arterial embolization for palliation of uterine body cancer bleeding. J Korean Soc Radiol. 2023; 84(3):606-614. DOI:10.3348/jksr.2022.0067
6. Olejniczak L, Zasowska-Nowak A. The management of vaginal bleeding in advanced cervical cancer. Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine. 2023; 15(3):93-99. DOI:10.5114/pm.2023.132018
7. Habanova H, Mikula P, Tvrdik T, Dedinska E, Komaromy K, Rusnak I. Emergency uterine artery embolization used for managing profuse intra-abdominal bleeding and uterine rupture in a patient with advanced cervical cancer. Diagnostics (Basel). 2022; 12(5):1081. DOI:10.3390/diagnostics12051081.
8. Munteanu O, Secara D, Neamtu MN, et al. Our experience in using the endovascular therapy in the management of hemorrhages in obstetrics and gynecology. Diagnostics (Basel). 2022; 12(6):1436. DOI:10.3390/ diagnostics12061436.
9. Sacks D, McClenny TE, Cardella JF, Lewis CA. Society of interventional radiology clinical practice guidelines. J Vasc Interv Radiol. 2003; 14(9 Pt 2): S199-S202. DOI:10.1097/01.rvi. 0000094584.83406.3e.
10. Cervical Cancer - Palliative embolization due to bleeding a case report. Accessed March 18, 2024. https://www.researchgate.net/publication/342653300_Cervical_Cancer_-_Palliative_Embolization_Due_to_Bleeding_A_Case_Report.