NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI CÓ BỆNH BETA-THALASSEMIA ĐƯỢC GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Trần Tuấn Tú1,2,, Lý Thị Thoa1, Trần Trung Kiên1, Đỗ Văn Tùng1, Lê Thị Hương Lan3, Bùi Văn Mạnh4
1 Khoa Nội Thận-tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
2 Bộ môn Nội, Đại học Y Dược Thái Nguyên
3 Khoa Sinh hoá, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
4 Bộ môn - Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Quân y 103, Học viên Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Beta-thalassemia (β-thalassemia) là nhóm bệnh thiếu máu di truyền gene lặn, do đột biến gene globin làm giảm hoặc mất tổng hợp các chuỗi β-globin, từ đó gây ra tình trạng thiếu máu tán huyết. Trong các phương pháp điều trị bệnh thận giai đoạn cuối, ghép thận mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất. Tuy nhiên khi tiến hành ghép thận trên bệnh nhân (BN) β-thalassemia, gặp nhiều yếu tố nguy cơ. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày trường hợp BN nữ 28 tuổi, bệnh thận mạn giai đoạn cuối có kèm bệnh β-thalassemia thể không phụ thuộc truyền máu được ghép thận từ người cho sống và theo dõi lâu dài tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Olivieri NF. The β-thalassemias. New England Journal of Medicine. 1999; 341(2):99-109.
2. Demosthenous C, Vlachaki E, Apostolou C, et al. Beta-thalassemia: Renal complications and mechanisms: A narrative review. Hematology. Dec 2019; 24(1):426-438. DOI:10.1080/16078454.2019.1599096.
3. Kalamara TN, Zarkada EG, Kasimatis ED, Kofinas AG, Klonizakis PI, Vlachaki EC. Kidney transplantation in an adult with transfusion-dependent beta thalassemia: A challenging case report and literature review. Arch Clin Cases. 2023; 10(2):97-101. DOI:10.22551/ 2023.39.1002.10250.
4. Martin A, Thompson AA. Thalassemias. Pediatric Clinics. 2013; 60(6):1383-1391.
5. Anh TM, Sanchaisuriya K, Kieu GN, et al. Thalassemia and Hemoglobinopathies in an Ethnic Minority Group in Northern Vietnam. Hemoglobin. Jul-Sep 2019; 43(4-5):249-253. DOI:10.1080/03630269.2019.1669636.
6. Cappellini MD, Motta I. New therapeutic targets in transfusion-dependent and -independent thalassemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. Dec 8 2017; 2017(1):278-283. DOI:10.1182/asheducation-2017.1.278.
7. Nguyễn Thị Cúc Nhung, Nguyễn Tuấn Tùng, Nguyễn Thanh Bình Minh, Đỗ Thị Kiều Anh. Nghiên cứu một số đột biến gen globin gây bệnh Thalassemia ở bệnh nhân thiếu máu hồng cầu nhỏ không thiếu sắt tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2019 - 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. Số đặc biệt, tháng 11/2022; 520.
8. Urias EVR, Teles LdF, Lula JF, et al. Leukocyte filters: A review of the mechanisms and applications in hemotherapy. Revista da Associação Médica Brasileira. 2021; 67:1056-1060.
9. Sobiak J, Kamińska J, Głyda M, Duda G, Chrzanowska M. Effect of mycophenolate mofetil on hematological side effects incidence in renal transplant recipients. Clin Transplant. Jul-Aug 2013; 27(4):E407-E414. DOI:10.1111/ctr.12164.