KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA U TUYẾN THƯỢNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Đào Văn Nhật1,, Phạm Quang Vinh1, Nguyễn Anh Tuấn1, Nguyễn Đình Dương1, Nguyễn Nhật An1, Cao Quyết Thắng1, Dương Minh Hiếu1
1 Bộ môn - Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm giải phẫu bệnh lý của u tuyến thượng thận (UTTT) và mối liên quan với một số triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm và hình ảnh cắt lớp vi tính (CLVT) đa dãy tại Bệnh viện Quân y 103 giai đoạn 2021 - 2023. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu trên 22 bệnh nhân (BN) có kết quả giải phẫu bệnh lý là UTTT tại Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Quân y 103 được thu thập từ tháng 10/2021 - 12/2023. Kết quả giải phẫu bệnh lý, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của từng loại UTTT được thu thập. Kết quả: U tuyến vỏ thượng thận là loại u hay gặp nhất trong UTTT, chiếm tỷ lệ 54,5%; tiếp theo là u hạch thần kinh (22,7%), u sắc bào tuỷ thượng thận (18,2%), ung thư biểu mô tuyến thượng thận (4,5%). Nhóm u tuyến vỏ thượng thận có kích thước nhỏ nhất và nhóm u sắc bào tuỷ thượng thận có tỷ trọng lớn nhất thể hiện trên hình ảnh CLVT. Kết luận: Mỗi loại UTTT có đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, đặc điểm hình ảnh trên phim CLVT khác nhau.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kutikov A, Crispen PL, Uzzo RG. Pathophysiology, evaluation, and medical management of adrenal disorders. Elsevier Science. 2012: 1685-1736.
2. Crispen PL, Uzzo RG, Kutikov A. Pathophysiology, evaluation, and medical. Elsevier Science. 2020:2204-2253.
3. Fassnacht M, Arlt W, Bancos I, et al. Management of adrenal incidentalomas European society of endocrinology clinical practice guideline in collaboration with the European network for the study of adrenal tumors. Eur J Endocrinol. 2016; 175(2):G1-G34.
4. Park SH, Kim MJ, Kim JH, Lim JS, Kim KW. Differentiation of adrenal adenoma and nonadenoma in unenhanced CT: New optimal threshold value and the usefulness of size criteria for differentiation. Korean J Radiol. 2007; 8(4):328-335.
5. Lê Thanh Toàn, Nguyễn Công Luận, Nguyễn Bùi Ngọc Diệp. Đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh, siêu âm bệnh nhân u tuyến thượng thận đã phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ rẫy năm 2014 - 2015. Tạp chí Điện quang Việt Nam. 2018; 30(4):29-37.
6. Thái Kinh Luân, Ngô Xuân Thái, Trần Ngọc Sinh, Thái Minh Sâm, Châu Quý Thuận. Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý bệnh bướu tuyến thượng thận phát hiện tình cờ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tạp chí Y học TPHCM. 2014; 18(4): 54-58.
7. Mantero F, Terzolo M, Arnaldi G, et al. A survey on adrenal incidentaloma in Italy. Study group on adrenal tumors of the Italian society of endocrinology. J Clin Endocrinol Metab. 2000; 85(2):637-644.
8. Ngô Xuân Thái, Trần Ngọc Sinh, Vũ Lê Chuyên. Kết quả điều trị phẫu thuật 251 trường hợp cắt bướu tuyến thượng thận trong một nghiên cứu đa trung tâm. Tạp chí Y học thực hành. 2009; 650(3):29-34.
9. Thái Kinh Luân, Phạm Đức Minh, Ngô Xuân Thái, Châu Quý Thuận, Thái Minh Sâm, Trần Ngọc Sinh. Đặc điểm lâm sàng và các loại giải phẫu bệnh của các loại bướu tuyến thượng thận phát hiện tình cờ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tạp chí Y học TPHCM. 2021; 25(6):201-206.
10. Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Duy Huề. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán u tuyến thượng thận. Tạp chí Điện quang Việt Nam. 2015; 19(3):33-40.