BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: PHÙ PHỔI ÁP LỰC ÂM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Nguyễn Thanh Nga1,, Nguyễn Chí Tuệ1, Nguyễn Quang Huy1, Phạm Văn Công1, Lê Đăng Mạnh1, Phùng Việt Chiến1, Hồ Sỹ Đông1, Trần Văn Tùng1, Nguyễn Đắc Khôi1, Nguyễn Thị Thu Hà1, Đặng Thị Ngọc Quỳnh2, Nguyễn Trung Kiên1
1 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
2 Bệnh viện Quân y 175

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Phù phổi áp lực âm (PPALA) là bệnh cảnh của tắc nghẽn đường thở trên, cơ chế chính là do cố gắng hít vào để tạo áp lực âm lớn trong lồng ngực chống lại tắc nghẽn đường thở trên. PPALA là một biến chứng đe dọa tính mạng bệnh nhân (BN) nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tỷ lệ mắc PPALA ở BN tắc nghẽn đường hô hấp trên là khá cao, khoảng 12%. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh thực sự vẫn chưa được biết và có thể cao hơn, vì nhiều trường hợp bỏ sót chẩn đoán do chưa nhận thức được triệu chứng. Đặc biệt khái niệm về PPALA vẫn chưa được phổ biến trong thực hành gây mê hồi sức. Chúng tôi báo cáo ca lâm sàng: BN nam 23 tuổi xuất hiện PPALA ở BN chấn thương sọ não có thông khí xâm nhập. BN được phát hiện và xử lý kịp thời và ổn định ra viện. Thông qua trường hợp này, chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải phát hiện và chẩn đoán sớm PPALA để xử trí phù hợp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chu F Tami TA, Wildes TO, Kaplan M. Pulmonary edema and acute upper airway obstruction. Laryngoscope. 1986.
2. Kirkpatrick JA, Capitanio MA. Obstructions of the upper airway in children as reflected on the chest radiograph. Radiology. 1973.
3. Todres ID 7, Travis KW, Shannon DC. Pulmonary edema associated with croup and epiglottitis. Pediatrics. 1977.
4. Mariko Siyue Koh, Anne Ann Ling Hsu, Philip Eng. Negative pressure pulmonary oedema in the medical intensive care unit. 2003.
5. Malcolm Lemyze, Jihad Mallat. Understanding negative pressure pulmonary edema. Intensive Care Med. 2014.
6. John F, Fraser Balu Bhaskar. Negative pressure pulmonary edema revisited: Pathophysiology and review of management. 2011.
7. Duncan PG, Lang SA, Shephard DA, Ha HC. Pulmonary oedema associated with airway obstruction. Can J Anaesth. 1990.
8. Jin Ma, Tiantian Liu, Qiang Wang, Xiaohua Xia, Zhiqiang Guo, Qiupeng Feng, Yan Zhou, Hua Yuan. Negative pressure pulmonary edema (Review). 2023.