ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CẤY CHỈ CATGUT TRÊN BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG

Vũ Văn Đại1,, Đoàn Lan Anh2
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của cấy chỉ trên bệnh nhân (BN) hội chứng thắt lưng hông (HCTLH) do thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) cột sống thắt lưng (CSTL). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 68 BN được chẩn đoán HCTLH do TVĐĐ CSTL, chia ngẫu nhiên thành hai nhóm: Nhóm 1 gồm 34 BN, được điều trị bằng cấy chỉ kết hợp với uống thuốc Rheumapain; nhóm 2 gồm 34 BN, được điều trị bằng thuốc uống Rheumapain. Kết quả: Mức độ đau theo VAS giảm từ 6,03 ± 0,83 xuống 2,65 ± 0,85 điểm, tốt hơn nhóm chứng (p < 0,05); cải thiện chỉ số sinh hoạt hàng ngày, điểm ODI giảm từ 16,56 ± 1,78 xuống 7,29 ± 2,26 điểm; kết quả điều trị chung: Nhóm nghiên cứu đạt kết quả điều trị tốt: 41,2%, khá: 55,9%, trung bình: 2,9%, tốt hơn nhóm chứng (p < 0,05), không có tác dụng không mong muốn. Kết luận: Cấy chỉ catgut kết hợp thuốc Rheumapain có hiệu quả điều trị tốt và an toàn trên BN HCTLH do TVĐĐ CSTL.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền. Ban hành kèm theo quyết định 792/QĐ-BYT Ngày 12/3/2013.
2. Nguyễn Văn Chương. Thực hành lâm sàng học thần kinh. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2013; 5.
3. Nguyễn Văn Dũng. Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp bài tập Mc Gill trên bệnh nhân hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Đại học Y Hà Nội. 2018.
4. Nguyễn Thị Ngọc Lan. Bệnh học cơ xương khớp nội khoa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 2012.
5. Nguyễn Thị Kim Oanh. Đánh giá tác dụng điều trị đau thần kinh tọa bằng phương pháp bằng phương pháp cấy chỉ catgut kết hợp với thuốc viên Didicera. Đại học Y Hà Nội. 2013.
6. Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội. Bài giảng Y học cổ truyền. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tập 1. 2012.
7. Lê Thúy Oanh. Cấy chỉ (Chôn chỉ Catgut vào huyệt châm cứu). Nhà xuất bản Y học. 2010.
8. Vũ Thu Trang. Đánh giá tác dụng của Cấy chỉ kết hợp bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh. Đại học Y Hà Nội. 2017.
9. B Amor, M Rvel, M Dougados. Traitment des conflits discogradiculaires par injection intradiscale daprotinine. Medecine et armees. 1985: 751-754.