CẬP NHẬT VAI TRÒ NỘI SOI PHẾ QUẢN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP

Tạ Bá Thắng1,
1 Bộ môn - Trung tâm Nội Hô hấp, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nội soi phế quản đã phát triển mạnh mẽ trong vài thập kỷ qua và được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán và điều trị các bệnh hô hấp. Hiện nay, có nhiều kỹ thuật nội soi phế quản mới như nội soi phế quản siêu âm, nội soi phế quản siêu nhỏ, nội soi phế quản có hướng dẫn điện từ… và các kỹ thuật nội soi can thiệp xâm lấn tối thiểu trong điều trị các bệnh liên quan đến đường thở, nhu mô phổi và màng phổi đã được phát triển và áp dụng trên lâm sàng. Sự phát triển của các kỹ thuật nội soi phế quản chẩn đoán và can thiệp mới đã mang lại vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh hô hấp như mở rộng phạm vi chỉ định trong chẩn đoán và điều trị so với kỹ thuật nội soi phế quản trước đây; hiệu quả chẩn đoán chính xác cao, an toàn, ít tai biến và biến chứng hơn. Các kỹ thuật này đang góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị các bệnh hô hấp trên thế giới và tại Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Jiang J, Chang SH, Kent AJ, Geraci TC and Cerfolio RJ. Current novel advances in bronchoscopy. Front. Surg. 7:596925. DOI: 10.3389/fsurg.2020.596925. 2020.
2. Shen YC, Chen CH, Tu CY. Advances in diagnostic bronchoscopy. Diagnostics. 2021; 11:1984. https: //doi.org/ 10.3390/ diagnostics11111984.
3. Ahn JH. An update on the role of bronchoscopy in the diagnosis of pulmonary disease. Yeungnam Univ J Med. 2020. 00584. https://doi.org/ 10.12701/yujm.2020.00584
4. DeMarco B., MacRosty CR. Bronchoscopic management of COPD and advances in therapy. Life. 2023; 13:1036. https://doi.org/ 10.3390/ life13041036.
5. Mohan A, Harris K, Bowli MR. Therapeutic bronchoscopy in the era of genotype directed lung cancer management. J Thorac Dis. 2018; 10(11): 6298-6306.
6. Harris K, Puchalski J, Sterman D. Recent advances in bronchoscopic treatment of peripheral lung cancers. Chest. 2017; 151(3): 674-685.
7. Marchioni A, Andrisani D, Tonelli R, et al. Integrated interventional bronchoscopy in the treatment of locally advanced non-small lung cancer with central Malignant airway Obstructions: A multicentric retrospective study (EVERMORE). Lung Cancer. 2020; 148:40-47.
8. Zeng Y, Gao HZ, Zhang XB, Lin HH. Closure of bronchopleural fistula with mesenchymal stem cells: Case report and brief literature review. Respiration. 2019; 97(3):273-276.
9. Bilaçeroğlu S. Endobronchial Ablative Therapies. Clin Chest Med. 2018; 39:139-148.
10. Mahajan AK, Ibrahim O, Perez R, et al. Electrosurgical and laser therapy tools for the treatment of malignant central airway obstructions. Chest. 2020; 157:446-453.