NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT ỨNG DỤNG INDOCYANINE GREEN KHẢO SÁT TƯỚI MÁU ỐNG DẠ DÀY TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN

Nguyễn Văn Tiệp1,, Nguyễn Trọng Hòe1, Nguyễn Anh Tuấn2
1 Bộ môn - Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
2 Khoa Ống Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm kỹ thuật ứng dụng indocyanine green (ICG) khảo sát tưới máu ống dạ dày trong phẫu thuật nội soi (PTNS) điều trị ung thư thực quản. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 38 bệnh nhân (BN) được ứng dụng ICG khảo sát tưới máu ống dạ dày trong PTNS điều trị ung thư thực quản tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 6/2022 - 9/2023. Kết quả: Tuổi trung bình: 58,1 ± 8,1 (32 - 70), nam giới chiếm 100%. Chỉ số ASA = 2 chiếm 73,7%, ASA = 3 chiếm 26,3%. Một số đặc điểm kỹ thuật: Liều tiêm: 100% sử dụng liều 2,5 mg/1 lần tiêm. Đường tiêm: 32 BN (84,3%) tiêm đường tĩnh mạch trung ương, 6 BN (15,7%) tiêm tĩnh mạch ngoại vi. Số lần tiêm: 36 BN (94,7%) tiêm 2 lần: Lần 1 tiêm khi tạo hình xong ống dạ dày, lần 2 sau khi ống dạ dày kéo qua đường hầm trung thất sau; có 2 BN phải tiêm 3 lần. 100% BN cho hình ảnh ICG ngấm trên ống dạ dày rõ nét, từ đó xác định được đặc điểm tưới máu ống dạ dày. Kết luận: Ứng dụng ICG đánh giá tưới máu ống dạ dày trong PTNS điều trị ung thư thực quản là khả thi và an toàn, đặc điểm tưới máu của ống dạ dày được xác định bằng phương pháp sử dụng ICG.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Luo RJ, ZY Zhu, ZF He, et al. Efficacy of indocyanine green fluorescence angiography in preventing anastomotic leakage after mckeown minimally invasive esophagectomy. Front Oncol. 2020; 10:619822.
2. Slooter MD, WJ Eshuis, MA Cuesta, et al. Fluorescent imaging using indocyanine green during esophagectomy to prevent surgical morbidity: A systematic review and meta-analysis. J Thorac Dis. 2019; 11(Suppl 5):s755-s765.
3. Shimada Y, T Okumura, T Nagata, et al. Usefulness of blood supply visualization by indocyanine green fluorescence for reconstruction during esophagectomy. Esophagus. 2011; 8(4):259-266.
4. Ohi M, Y Toiyama, Y Mohri, et al. Prevalence of anastomotic leak and the impact of indocyanine green fluorescein imaging for evaluating blood flow in the gastric conduit following esophageal cancer surgery. Esophagus. 2017; 14(4): 351-359.
5. Van Daele E, Y Van Nieuwenhove, W Ceelen, et al. Assessment of graft perfusion and oxygenation for improved outcome in esophageal cancer surgery: Protocol for a single-center prospective observational study. Medicine (Baltimore). 2018; 97(38):e12073.
6. Koyanagi K, S Ozawa, J Oguma, et al. Blood flow speed of the gastric conduit assessed by indocyanine green fluorescence: New predictive evaluation of anastomotic leakage after esophagectomy. Medicine (Baltimore). 2016; 95(30):e4386.
7. Campbell C, MK Reames, M Robinson, et al. Conduit vascular evaluation is associated with reduction in anastomotic leak after esophagectomy. J Gastrointest Surg. 2015; 19(5):806-812.
8. Noma K, Y Shirakawa, N Kanaya, et al. Visualized evaluation of blood flow to the gastric conduit and complications in esophageal reconstruction. J Am Coll Surg. 2018; 226(3):241-251.
9. Miyauchi W, Y Shishido, Y Kono, et al. Less invasive surgery for remnant stomach cancer after esophago-proximal gastrectomy with icg-guided blood flow evaluation: a case report. Yonago Acta Med. 2018; 61(3):187-191.
10. Maglangit Saca, SS Macalindong, RB Dofitas, and ND Cabaluna. Indocyanine Green (ICG) fluorescence angiography of gastric conduit after transhiatal thoracic esophagectomy with proximal gastrectomy for esophagogastric junction adenocarcinoma: A case report and initial experience at a tertiary government hospital in the Philippines. Int J Surg Case Rep. 2021; 80:105653.
11. Quan YH, M Kim, HK Kim, and BM Kim. Fluorescent image-based evaluation of gastric conduit perfusion in a preclinical ischemia model. J Thorac Dis. 2018; 10(9):5359-5367.
12. Thammineedi SR, SC Patnaik, AR Saksena, et al. The utility of indocyanine green angiography in the assessment of perfusion of gastric conduit and proximal esophageal stump against visual assessment in patients undergoing esophagectomy: a prospective study. Indian J Surg Oncol. 2020; 11(4):684-691.