MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN

Nguyễn Thái Hưng1,, Trần Văn Sáu1, Hoàng Hải2
1 Bệnh viện 19-8, Bộ Công an
2 Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ của người bệnh (NB) được phẫu thuật tại Bệnh viện 19-8 từ tháng 7 - 12/2017 và xác định một số yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang có phân tích được thực hiện trên 205 NB phẫu thuật qua phỏng vấn NB kết hợp thu thập dữ liệu trên hồ sơ bệnh án. Kết quả: Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ ở NB phẫu thuật là 7,3%. Tỷ lệ nhiễm khuẩn (NK) vết mổ cao hơn ở NB có thời gian phẫu thuật  > 2 giờ (OR = 8,9) so với NB có thời gian phẫu thuật < 2 giờ; tỷ lệ NK cao hơn ở nhóm NB không sử dụng kháng sinh trước mổ (OR = 11,2) so với nhóm sử dụng kháng sinh trước mổ và cao hơn ở nhóm NB có điểm ASA ≥ 3 (OR = 42,5) so với nhóm có điểm ASA < 3 có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết luận: Tỷ lệ NK vết mổ ở những NB có thời gian phẫu thuật dài (≥ 2 giờ), không sử dụng kháng sinh trước mổ và điểm ASA ≥ 3 cao hơn so với nhóm đối chứng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Quyết định 3671/QĐ-BYT về Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. Published online 2012.
2. World Health Organization. The burden of health care-associated infection worldwide. 2016.
3. World Health Organization. WHO report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. 2011.
4. Shiferaw WS, Aynalem YA, Akalu TY, Petrucka PM. Surgical site infection and its associated factors in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis. BMC Surgery. 2020;20. DOI:10.1186/s12893-020-00764-1
5. Đinh Vạn Trung. Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ ở bệnh nhân phẫu thuật tiêu hóa sạch và sạch nhiễm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tạp chí Y Dược học quân sự. 2017; 3:142-146.
6. Lê Tuyên Hồng Dương, Đỗ Ngọc Hiếu, Lưu Thúy Hiền. Nghiên cứu tình trạng nhiễm khuẩn trong các loại phẫu thuật tại Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương. Tạp chí Y học thực hành. 2012; 841(9):67-71.
7. Cáp Minh Đức, Phạm Minh Khuê, Vũ Thị Thanh Hương, Đoàn Văn Hiển, Nguyễn Thị Thu Hương. Yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ trên bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng năm 2021. Tạp chí Y học Dự phòng. 2022; 32(5):80-86. DOI:10.51403/0868-2836/2022/751
8. Trần Đỗ Hùng, Dương Văn Hoanh. Nghiên cứu về tình hình nhiễm khuẩn vết mổ và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân sau phẫu thuật tại khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. Tạp Chí Y học Thực Hành. 2013; 869(5):131-134.
9. Nguyễn Thị Mai Thảo. Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và một số yếu tố nguy cơ ở người bệnh sau phẫu thuật tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2014. Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện. Đại học Y tế công cộng. 2014.
10. Phu VD, Wertheim HFL, Larsson M, et al. Burden of hospital acquired infections and antimicrobial use in vietnamese adult intensive care units. PLOS ONE. 2016;11(1):e0147544. DOI:10.1371/journal.pone.0147544