ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN TÍNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Trần Bảng Đại1,
1 Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Viêm gan B mạn tính (VGBM) có thể dẫn đến xơ gan, ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) và trở thành gánh nặng cho ngành y tế của nhiều quốc gia. Hiện tại, vẫn còn nhiều trở ngại trong việc loại bỏ hoàn toàn vi rút viêm gan B (HBV) khỏi tế bào nhiễm bệnh. Gần đây, nhờ những thành tựu nghiên cứu sinh học phân tử, vòng đời của HBV và cơ chế bệnh sinh của VGBM ngày càng được hiểu rõ, giúp đưa ra các liệu pháp kháng vi rút tiềm năng nhắm đến các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của vi rút.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Fenglin Z, Xiaoyu X, Xu T, Hongli Y, Miaomiao T, Huanran L, Chengyong Q, Jianni Q, Qiang Z. The Functions of Hepatitis B Vi rút Encoding Proteins: Viral Persistence and Liver Pathogenesis. Front Immunol, Sec. Viral Immunology. 2021; 12. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021. 691766.
2. Suk-Fong Lok A. Hepatitis B Treatment: What We Know Now and What Remains to Be Researched. Hepatol Commun. 2018; 15;3(1): 8-19. DOI: 10.1002/hep4.1281. PMID: 30619990; PMCID: PMC6312657.
3. Yapali S, Talaat N, Lok AS. Management of hepatitis B: Our practice and how it relates to the guidelines. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014; 12:16-26.
4. Wedemeyer H, Bogomolov P, Blank A, Allweiss L, Dandri-Petersen M, Bremer B, Voronkova N, Schöneweis K, Pathil A, Burhenne J, Haag M, Schwab M, Haefeli WE, Wiesch JSZ, Alexandrov A, Urban S. Final results of a multicenter, open-label phase 2b clinical trial to assess safety and efficacy of Myrcludex B in combination with Tenofovir in patients with chronic HBV/HDV co-infection. J Hepatol. 2018; 68:S3.
5. Maria G, Emmanuel C, Aurore I, Philippe E, Elodie D, Fleur C, Gregory N, Antoine A, Kara C, Barbara T, Fabien Z. CRISPR-Cas9 Targeting of Hepatitis B Virus Covalently Closed Circular DNA Generates Transcriptionally Active Episomal Variants. mBio. 2022; 13(2): e0288821. PMCID: PMC9040760. PMID: 35389262. DOI: 10.1128/mbio. 02888-21.
6. Cradick TJ, Keck K, Bradshaw S, Jamieson AC, McCaffrey AP(). Zinc-finger nucleases as a novel therapeutic strategy for targeting hepatitis B virus DNAs. Mol Ther. 2010; 18:947-954.
7. Kristie B, Abdullah E, Claudio M, Toni C, Patrick A. Inactivation of Hepatitis B Virus Replication in cultured cells and In Vivo with engineered transcription activator-like effector nucleases. Mol Ther. 2013; 21(10):1889-1897. DOI: 10.1038/mt.2013.170.
8. Cai D, Mills C, Yu W, Yan R, Aldrich CE, Saputelli JR, Mason WS, Xu X, Guo JT, Block TM. Identification of Disubstituted Sulfonamide Compounds as Specific Inhibitors of Hepatitis B Virus Covalently Closed Circular DNA Formation. Antimicrob. Agents Chemother. 2012; 56:4277-4288. DOI: 10.1128/AAC.00473-12.
9. Schinazi RF, Ehteshami M, Bassit L, Asselah T. Towards HBV Curative Therapies. Liver Int. 2018; 38:102-114. DOI: 10.1111/liv.13656.
10. Yuen MF, Heo J, Jang JW, Yoon J-H, Kweon YO, Park SJ. Hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg) inhibition with isis 505358 in chronic hepatitis B (CHB) patients on stable nucleos (t)ide analogue (NA) regimen and in NA-naive CHB patients: Phase 2a, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Hepatol. 2020; 73:S49-S50. DOI:10.1016/s0168-8278 (20)30646-2.
11. Tavis JE, Zoidis G, Meyers MJ, Murelli RP. Chemical Approaches to Inhibiting the Hepatitis B Virus Ribonuclease H. ACS Infect Dis. 2018; 10; 5(5): 655-658. DOI: 10.1021/acsinfecdis.8b00045. PMID: 29565562; PMCID: PMC7202671.
12. Janssen HLA, Hou J, Asselah T, Henry L, Fabien Z, Yasuhito T, Ewa J, Ronald G, Stefan N Shukla U. Randomised phase 2 study (JADE) of the HBV capsid assembly modulator JNJ-56136379 with or without a nucleos(t)ide analogue in patients with chronic hepatitis B infection. Gut. 2023; DOI: 10.1136/gutjnl-2022-328041.
13. Berke JM, Dehertogh P, Vergauwen K, Van Damme E, Mostmans W, Vandyck K, Pauwels F. Capsid Assembly Modulators Have a Dual Mechanism of Action in Primary Human Hepatocytes Infected with Hepatitis B Virus. Antimicrob Agents Chemother. 2017; 61:e00560-17. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
14. Tang Y, Liang H, Zeng G, Shen S, Sun J. Advances in new antivirals for chronic hepatitis B. Chin Med J (Engl). 2022; 135(5):571-583. DOI: 10.1097/CM9.0000000000001994. PMID: 35120358; PMCID: PMC8920451.