Quay trở lại chi tiết bài báo BÁO CÁO CA BỆNH: NÚT MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT QUA ĐƯỜNG TRỰC TRÀNG Tải xuống Tải xuống PDF