Quay trở lại chi tiết bài báo BÁO CÁO CA BỆNH: NẤM DA DO TRICHOPHYTON INDOTINEAE ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM Tải xuống Tải xuống PDF