1.
Lê NM, Nguyễn TX, Nguyễn XH. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM CÁC TỔN THƯƠNG VÚ ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG SINH THIẾT KIM LỚN. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49:190-20. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/809