1.
Hoàng Đình A, Nguyễn THO, Lê VP, Nguyễn MH, Nguyễn THO, Phạm TDH, Nguyễn VT, Hoàng Đình K. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN TRÊN SIÊU ÂM FIBROSCAN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];49:172-9. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/806