1.
Phạm TT, Vũ N Định, Phùng AT. NGHIÊN CỨU GÓC NGHIÊNG VÀ GÓC XOAY NGOÀI LỒI CẦU ĐÙI TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49:128-35. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/805